Stoppen is mogelijk!

  • Deze zelfhulpmodule werd ontwikkeld door Stop it Now! UK. Stop it Now! Nederland en Vlaanderen hebben deze module samen aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en zelfhulp te ondersteunen. De informatie is er om mensen er bewust van maken dat ze een probleem hebben als ze seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken of wanneer ze er over gedacht hebben deze te bekijken, maar dat nog niet daadwerkelijk hebben gedaan. De informatie op deze website is géén, en mag ook niet gezien worden als, alternatief voor professionele adviezen en/of behandeling.
  • De zelfhulpoefeningen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek, maar aangezien het wetenschappelijk onderzoek continu nieuwe resultaten voortbrengt, willen de auteurs geen claims doen over de effectiviteit van deze oefeningen.
  • Alle informatie op deze website is bedoeld om de bewustwording te vergroten van een (potentieel) probleem met betrekking tot een seksuele gevoelens voor minderjarigen, en is uitdrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen. Iedereen die het gevoel heeft een probleem op dit gebied te hebben, zou professionele hulp moeten zoeken van een daartoe gekwalificeerd persoon.
  • Het Stop it Now!-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor beslissingen of acties genomen door individuen op basis van de informatie op deze website.
  • Het copyright van de informatie en het materiaal ligt – tenzij anders vermeld – bij Stop it Now! en is uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik door bezoekers van de website.
  • Stop it Now! Nederland en Vlaanderen zijn eigenaar van de inhoud, de vormgeving en de opzet van de website, en niets daarvan mag gereproduceerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming.