Nuttige links

De onderstaande organisaties en websites kunnen nuttig voor je zijn. Dit is geen uitputtende lijst – mocht er een bron zijn die je nuttig vindt en die niet op deze lijst staat, neem dan contact met ons op zodat we de lijst kunnen updaten.

Vlaanderen

Seksuele gezondheid – Seksueel geweld

Seksuele gezondheid
www.sensoa.be
www.seksualiteit.be

Seksueel geweld
www.seksueelgeweld.be

Anoniem melden van misbruikbeelden – Child Focus
www.misbruikbeelden.be

Slachtofferschap

Hulplijn Teleonthaal: 106
Nood aan een gesprek:
www.tele-onthaal.be

Hulplijn voor geweld, misbruik en mishandeling
1712 - www.1712.be

Seksueel misbruik
www.wijsprekenvooronszelf.be
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
www.nupraatikerover.be
www.caw.be

Geestelijke gezondheid

Relatieproblemen
www.caw.be

Depressie – geestelijke gezondheidszorg – psychische problemen
www.caw.be
www.similes.be

Op zoek naar een psycholoog?
www.geestelijkgezondvlaanderen.be

Op zoek naar een seksuoloog?
www.seksuologen-vlaanderen.be

Zelfdoding en nabestaanden
Zelfmoordlijn: 1813
www.zelfmoordlijn1813.be

Nederland

Online ondersteuning

Stop it Now Naastenforum
Dit forum is bedoeld als plek waar mensen elkaar kunnen steunen die in een soortgelijke situatie zitten, door het anoniem delen van ervaringen.
www.forum.stopitnow.eu

Kostbaar Vaatwerk
Kostbaar Vaatwerk biedt hulp, hoop en (h)erkenning aan vrouwen die een relatie hebben (gehad) met een man die porno- of seksverslaafd is of was, en aan echtparen die samen willen werken aan herstel na porno- of seksverslaving.
www.kostbaarvaatwerk.nl

Organisaties

De Waag Nederland
(Ambulante) forensische geestelijke gezondheidszorg. De Waag is er niet alleen voor mensen die zorgen hebben over het eigen gedrag, maar ook voor ouders en partners.
www.dewaagnederland.nl

Stop it Now & de Waag Lotgenotengroepen
Ontmoet anderen die hetzelfde meemaken. Tijdens 5 bijeenkomsten bespreek je samen onder leiding van professionals verschillende thema's. Aanmelden kan via deze link.

Slachtofferhulp Nederland
Een strafbaar feit meemaken is erg ingrijpend. Slachtofferhulp helpt op het moment dat jij dat wilt, op een manier die bij je past.
www.slachtofferhulp.nl

Veilig Thuis Nederland
Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis.
www.veiligthuis.nl

113 Zelfmoordpreventie
Gedachten over zelfdoding?
0800-0113
www.113.nl


Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.
Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.