Stoppen is mogelijk!

Welkom op de website voor mensen die zich zorgen maken over het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. Deze website is bedoeld voor zowel mensen die al seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebben bekeken als voor mensen die deze (nog) niet hebben bekeken, maar wel de neiging daartoe voelen.

Deze online zelfhulpmodule van Stop it Now! biedt anoniem, vertrouwelijk en gratis de eerste stap naar hulp én verandering.

STOPPEN IS MOGELIJK

Mocht je al seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebben bekeken, dan helpt deze zelfhulpmodule je daarmee te stoppen. Heb je nog geen seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekeken, maar heb je daartoe wel de neiging (gevoeld), dan zal deze zelfhulpmodule je helpen dit niet te doen. De zelfhulpmodule reikt je informatie en handvatten aan die je doen inzien welke schade door zulk gedrag wordt veroorzaakt bij minderjarigen, jezelf, je geliefden en omgeving.

Als je bij het doorlopen van deze website vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Het is belangrijk meteen duidelijk te maken dat we geen persoonsgegevens of andere informatie bijhouden waarmee de mensen die deze website bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Net als Stop it Now! is deze website anoniem, vertrouwelijk en gratis.


Misschien ben je inmiddels gestopt met het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, misschien nog niet. Of misschien loopt er een politieonderzoek naar jou. Het kan ook zijn dat niemand weet van jouw gedrag. In welke situatie je ook zit, door deze website te doorlopen heb je in ieder geval een stap in de goede richting gezet.

Wij zijn hier om je te helpen. Zoals bij elk soort verandering die je wilt bewerkstelligen, zal je soms het gevoel hebben de situatie meester te zijn, terwijl je op een ander moment het moeilijk en verwarrend vindt. Dat is normaal. We stellen voor dat je het stap voor stap aanpakt. Als er momenten zijn die moeilijk voor jou worden, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!.

“Sinds het gebruik van de zelfhulpwebsite van Stop it Now! heb ik ontdekt dat het erg waardevol is voor iedereen zoals ik, die zijn leven wil veranderen. Dit alleen doen zonder deze steun van Stop it Now! zou rampzalig zijn!”

Wij zijn er om mensen te helpen te stoppen met het bekijken van  seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. Wij weten dat mensen in staat zijn om te stoppen. Via Stop it Now! hebben we al verschillende mensen, met allerlei achtergronden, geholpen hun gedrag te veranderen. Je bent zeker niet de enige.


Deze zelfhulpmodule is gebaseerd op de ervaring die Stop it Now! UK door de jaren heen heeft opgebouwd. Stop it Now! Nederland en Vlaanderen hebben deze module samen aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie. Als je feedback of suggesties hebt, staan wij hiervoor open.

Wij zijn ervan overtuigd dat we je kunnen helpen, niet alleen om de juiste keuze te maken, maar ook om vervolgens bij die keuze te blijven. Je mag natuurlijk altijd anoniem, vertrouwelijk en gratis Stop it Now! bellen.

Extra informatie

  • Deze zelfhulpmodule werd ontwikkeld door Stop it Now! UK. Stop it Now! Nederland en Vlaanderen hebben deze module samen aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en zelfhulp te ondersteunen. De informatie is er om mensen er bewust van maken dat ze een probleem hebben als ze seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken of wanneer ze er over gedacht hebben deze te bekijken, maar dat nog niet daadwerkelijk hebben gedaan. De informatie op deze website is géén, en mag ook niet gezien worden als, alternatief voor professionele adviezen en/of behandeling.
  • De zelfhulpoefeningen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek, maar aangezien het wetenschappelijk onderzoek continu nieuwe resultaten voortbrengt, willen de auteurs geen claims doen over de effectiviteit van deze oefeningen.
  • Alle informatie op deze website is bedoeld om de bewustwording te vergroten van een (potentieel) probleem met betrekking tot een seksuele gevoelens voor minderjarigen, en is uitdrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen. Iedereen die het gevoel heeft een probleem op dit gebied te hebben, zou professionele hulp moeten zoeken van een daartoe gekwalificeerd persoon.
  • Het Stop it Now!-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor beslissingen of acties genomen door individuen op basis van de informatie op deze website.
  • Het copyright van de informatie en het materiaal ligt – tenzij anders vermeld – bij Stop it Now! en is uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik door bezoekers van de website.
  • Stop it Now! Nederland en Vlaanderen zijn eigenaar van de inhoud, de vormgeving en de opzet van de website, en niets daarvan mag gereproduceerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming.