Stoppen is mogelijk!

Welkom bij de online zelfhulpmodule van Stop it Now!, ‘Stoppen is mogelijk’. Deze zelfhulpmodule is er voor mensen die zich zorgen maken over het bekijken van kinderporno (seksueel misbruikbeelden van minderjarigen) en is bedoeld voor zowel mensen die misbruikbeelden hebben bekeken als voor mensen die daartoe de neiging voelen.

De zelfhulpmodule reikt informatie en handvatten aan die je doen inzien welke gevolgen zulk gedrag kan veroorzaken bij minderjarigen, jezelf en je omgeving. Op deze manier wil ‘Stoppen is mogelijk’ helpen dit gedrag te voorkomen.


Misschien ben je inmiddels gestopt met het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, misschien nog niet. Of misschien loopt er een politieonderzoek naar jou. Het kan ook zijn dat niemand weet van jouw gedrag. In welke situatie je ook zit, door deze module te doorlopen heb je in ieder geval een stap in de goede richting gezet.

Wij zijn hier om je te helpen. Wij weten dat mensen in staat zijn om te stoppen. Je bent zeker niet de enige. Zoals bij elk soort verandering die je wilt bewerkstelligen, zal je soms het gevoel hebben de situatie meester te zijn, terwijl je op een ander moment het moeilijk en verwarrend vindt. Dat is normaal. We stellen voor dat je het stap voor stap aanpakt. Als er momenten zijn die moeilijk voor jou worden, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!.

“Sinds het gebruik van de zelfhulpmodule van Stop it Now! heb ik ontdekt dat het erg waardevol is voor iedereen zoals ik, die zijn leven wil veranderen. Dit alleen doen zonder deze steun van Stop it Now! zou rampzalig zijn!” 


Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.

  • Deze zelfhulpmodule werd ontwikkeld door Stop it Now! UK. Stop it Now! Nederland en Vlaanderen hebben deze module samen aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie. Als je feedback of suggesties hebt, staan wij hiervoor open.
  • We verzamelen geen persoonsgegevens of andere informatie waarmee de mensen die deze website bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Net als Stop it Now! is deze website anoniem, vertrouwelijk en gratis.
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en zelfhulp te ondersteunen. De informatie is er om mensen er bewust van maken dat ze een probleem hebben als ze seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken of wanneer ze er over gedacht hebben deze te bekijken, maar dat nog niet daadwerkelijk hebben gedaan. De informatie op deze website is géén, en mag ook niet gezien worden als, alternatief voor professionele adviezen en/of behandeling.
  • De zelfhulpoefeningen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek, maar aangezien het wetenschappelijk onderzoek continu nieuwe resultaten voortbrengt, willen de auteurs geen claims doen over de effectiviteit van deze oefeningen.
  • Alle informatie op deze website is bedoeld om de bewustwording te vergroten van een (potentieel) probleem met betrekking tot een seksuele gevoelens voor minderjarigen, en is uitdrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen. Iedereen die het gevoel heeft een probleem op dit gebied te hebben, zou professionele hulp moeten zoeken van een daartoe gekwalificeerd persoon.
  • Het Stop it Now!-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor beslissingen of acties genomen door individuen op basis van de informatie op deze website.
  • Het copyright van de informatie en het materiaal ligt – tenzij anders vermeld – bij Stop it Now! Vlaanderen en Nederland en is uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik door bezoekers van de website.
  • Stop it Now! Nederland en Vlaanderen zijn eigenaar van de inhoud, de vormgeving en de opzet van de website, en niets daarvan mag gereproduceerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming.