Modules

Begrijpen waarom

1. Begrijpen waarom

In deze module verkrijg je inzicht in:

 • Je huidige internetmisbruik
 • De manier waarop je internetgebruik uitmondde in strafbaar gedrag
 • Je beweegredenen hiervoor
 • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen
Onmiddellijke behoeftebevrediging

2. Onmiddellijke behoeftebevrediging

Deze module geeft je inzicht in:

 • Waarom de drang tot onmiddellijke behoeftebevrediging zo sterk is
 • Manieren om de kracht van deze drang tegen te gaan
Triggers

3. Triggers

In deze module verkrijg je inzicht in:

 • Het begrijpen van de verschillende soorten triggers
 • Je eigen triggers
Verantwoordelijkheid nemen

4. Verantwoordelijkheid nemen

In deze module verkrijg je inzicht in:

 • De mate van controle die je hebt over je huidige online gedrag
 • Hoe je een strategie van (gedeeltelijke) ontkenning hebt gebruikt om door te kunnen gaan met je problematische gedrag
 • Hoe je nu meteen dingen kunt veranderen en kunt beginnen met het proces van verandering
Echte minderjarigen

5. Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
 • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
 • De effecten op de slachtoffers
Fantasieën

6. Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

 • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
 • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
 • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
 • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet
Verslaving

7. Verslaving

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Het verschil tussen verslaving en dwangmatig gedrag
 • Welke rol verslaving heeft gespeeld in je gedrag
 • Hoe je kunt beginnen met het aanpakken van je verslaving
Problematisch verzamelen

8. Problematisch verzamelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Waarom je verzamelt
 • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
 • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven
Onlinerelaties

9. Onlinerelaties

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • De relatie tussen je offline en online sociale leven
 • Hoe je het internet gebruikt als sociale uitlaatklep
 • Problematische onlinerelaties
Herkennen en omgaan met gevoelens

10. Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
 • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
 • Hoe je assertiever kunt worden
Open zijn naar anderen

11. Open zijn naar anderen

Deze module helpt je om:

 • Je gevoelens te uiten
 • Open te zijn naar anderen
Openbaring

12. Openbaring

Door deze module kun je:

 • Vertellen over je strafbaar gedrag of arrestatie
 • Praten met je partner, kinderen, familie, vrienden of werkgever
Zelfbeeld en assertiviteit

13. Zelfbeeld en assertiviteit

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Wat je zelfbeeld is en hoe dit te verbeteren
 • Hoe assertiever te worden
Oplossen van problemen

14. Oplossen van problemen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • De voordelen van het oplossen van problemen en hoe allerlei soorten problemen kunnen worden aangepakt.
 • Manieren om impulsief handelen te voorkomen.
Innerlijk gesprek

15. Innerlijk gesprek

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Het innerlijk gesprek
 • Positieve en negatieve vormen van het innerlijk gesprek
 • Hoe negatieve vormen van het innerlijk gesprek om te zetten in positieve vormen
Voorkomen van een terugval

16. Voorkomen van een terugval

Deze module zal:

 • Helpen te voorkomen dat je terugvalt in verkeerde (oude) gewoonten
 • Je ondersteunen bij het op een positieve manier vooruitgang bereiken in je leven
Een goed leven opbouwen

17. Een goed leven opbouwen

Bouw een voldoening gevend leven op waarin je niet langer de behoefte tot het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen voelt.