Begrijpen waarom

Begrijpen waarom

In deze module verkrijg je inzicht in:

  • Je huidige internetmisbruik
  • De manier waarop je internetgebruik uitmondde in strafbaar gedrag
  • Je beweegredenen hiervoor
  • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Oefening 2: Tijdlijn van de vooruitgang

De volgende oefening bestaat uit drie delen. Hierin kijk je terug op je leven en ga je na onder welke omstandigheden je begon met het bekijken seksueel misbruikbeelden en waarom je daarmee bent doorgegaan.

DEEL 1: Maak een tijdlijn

De eerste stap in deze oefening brengt je gewoonte om seksueel misbruikbeelden te bekijken in kaart. Noteer in ieder kader een korte beschrijving van een sleutelgebeurtenis in je leven en de manier waarop je gedrag veranderde, tot het moment dat dit leidde tot het bekijken misbruikbeelden. Je kunt het onderstaande voorbeeld als uitgangspunt nemen.

Geef de tijdlijn in de volgende volgorde vorm:

  • Je huidige situatie (waarschijnlijk op het rechter uiteinde van de tijdlijn)
  • De eerste keer dat je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekeek (zorg ervoor dat je dit punt duidelijk markeert op de tijdlijn)
  • Denk terug aan de eerste keer dat je seksueel opgewonden was, of daar nu pornografie of iets/iemand anders bij kwam kijken (dit punt zal zich waarschijnlijk op het linker uiteinde bevinden)
  • Bepaal tussen bovengenoemde punten andere sleutelgebeurtenissen waarvan jij denkt dat het kantelmomenten’ in je leven waren, en waar je een grens overschreed in de richting van strafbaar gedrag. Bedenk dat dit jouw tijdlijn is: als je vindt dat je meer kaders nodig hebt om je verhaal te vertellen, dan voeg je er gewoon een paar extra toe.
Voorbeeld van tijdlijn


DEEL 2: Een grondige blik

Vul de volgende tabel zo gedetailleerd mogelijk in, om zo goed mogelijk over je tijdlijn na te kunnen denken. Je kunt het voorbeeld onder de tabel als uitgangspunt nemen en maak zo nodig gebruik van de hieronder beschreven voorbeelden van gevoelens.

Bij het invullen van de kolom met handelingen kan het om verschillende activiteiten gaan: Het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, het delen van deze beelden met anderen, het maken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, met seksuele doeleinden online contact leggen met minderjarigen, seksueel contact met minderjarigen in de offlinewereld. Bekijk wat voor jou van toepassing is.

LeeftijdSituatie/gebeurtenis: Omschrijf wat je beïnvloedde? Wat heeft ervoor gezorgd dat je het gedrag hebt gesteld?Activiteiten/gedrag: Beschrijf het gedrag/de gedragingen die je gesteld hebt.Gevoelens: Hoe voelde dat moment?Gedachten: Wat dacht je op deze momenten?
Blij Afgewezen Kwetsbaar
Verdrietig Onzeker Bang
Boos Geïnteresseerd Nerveus
Gekwetst Eenzaam Verlegen
Depressief Geïrriteerd Onverschillig
Gefrustreerd Beschaamd Rusteloos
Impulsief Van streek Vervreemd
Gestrest Ellendig Nonchalant
Relaxed SchuldigDuf
Opgewonden Wanhopig Angstig
Verveeld Ongemakkelijk Zelfverzekerd
Nieuwsgierig Nutteloos

DEEL 3: Inzicht in de ontwikkeling van je gedrag

Beantwoord de volgende vragen nu je kunt terugkijken met behulp van je logboek en tijdlijn.

1. Hoeveel controle heb je gehad over de gebeurtenissen die ertoe leidden dat je strafbaar gedrag ging vertonen? Nu je terugkijkt, hoe zou je situaties anders hebben aangepakt?

2. Hoeveel controle denk je te hebben gehad over het maken van de keuzes die hebben geleid tot meer problematisch gedrag? Waarom denk je dat?

3. Welke effecten of patronen zie je in de ontwikkeling van je seksuele fantasieën?

Denk terug aan de tijd dat je internet regelmatig begon te gebruiken.

4. Waarom besloot je het internet te gebruiken?

5. Veranderde het internetgebruik je manier van denken? Op welke manier?

6. Welke langetermijneffect heeft het internet gehad op je offlineleven?

7. Hoe zou jij je onlineleven beschrijven?

Denk terug aan de gebeurtenis die ertoe leidde dat je voor de eerste keer seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekeek en aan de periode erna:

8. Waarom denk je dat je er juist dan toe werd aangezet voor de eerste keer seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken? Waarom had je dat daarvoor niet gedaan?

9. Zijn er nog andere dingen in je leven geweest die een invloed hebben gehad op je beslissing seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te gaan bekijken?

10. Wat denk je dat de reden is dat je hiermee door bent gegaan?

12. Heb je een idee hoe je strafbaar gedrag gaandeweg veranderde en verschillende typen gedrag inhield?

13. Heb je ooit geprobeerd om te stoppen met het bekijken van strafbare beelden van minderjarigen? Zo ja, hoe vaak heb je geprobeerd te stoppen? En waarom denk je dat deze pogingen geen succes hadden?

14. Wat zijn de belangrijkste redenen die jou nu motiveren om je gedrag te veranderen? Hoe belangrijk zijn die redenen voor jou?