Begrijpen waarom

Begrijpen waarom

In deze module verkrijg je inzicht in:

  • Je huidige internetmisbruik
  • De manier waarop je internetgebruik uitmondde in strafbaar gedrag
  • Je beweegredenen hiervoor
  • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Reflectie

Bepaal net als in de introductie van deze module je niveau van kennis en inzicht met betrekking tot de volgende aspecten van de manier waarop jij strafbare beelden bekijkt.

Hoe schat jij je kennis in voor volgende aspecten?

(1 = zeer weinig kennis; 2 = enig inzicht; 3 = goed inzicht)

123

Beantwoord nu volgende vragen.

Is na het afronden van deze module een van de antwoorden veranderd van 1 naar 2 of van 2 naar 3?

Welk deel van de module had de grootste impact op je inzicht en begrip? Waarom?

Was er iets in deze module dat je aanzette of aanmoedigde om je gedrag aan te pakken? Hoe wil je je gedrag gaan aanpakken?

Heb je door deze module nieuwe vragen gekregen of zijn er bepaalde ideeën waarover je meer wilt weten? Welke stappen wil je gaan zetten om deze informatie te verkrijgen?