Begrijpen waarom

Begrijpen waarom

In deze module verkrijg je inzicht in:

  • Je huidige internetmisbruik
  • De manier waarop je internetgebruik uitmondde in strafbaar gedrag
  • Je beweegredenen hiervoor
  • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Vertrekpunt

Bepaal je huidige niveau van kennis en inzicht met betrekking tot de volgende aspecten van de manier waarop jij seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijkt.

Geef voor onderstaande stellingen aan hoe jij je kennis hierover inschat.

(1 = zeer weinig inzicht; 2 = enig inzicht; 3 = goed inzicht)

123

Deze module kan zeer behulpzaam voor je zijn om je kennis te vergroten. We zullen je oefeningen geven die je kunt gebruiken.

De volgende oefening is om na te denken over wanneer je online gaat en over de stemming waarin je op die momenten verkeert. Op de volgende pagina staat een logboek dat je kunt invullen, wat jou kan helpen om na te denken over deze vragen.