Herkennen en omgaan met gevoelens

Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
  • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
  • Hoe je assertiever kunt worden

Oefening 1: Sta jij in contact met je emoties?

Hieronder staat een rubriek die je helpt om te herkennen wat er lichamelijk met je gebeurt en welke invloed dit op jou heeft. Door deze rubriek met verschillende situaties in gedachten in te vullen, zou je in staat moeten zijn om te bepalen welke emotie je ervaart bij die specifieke situatie.

Hoe vinden anderen dat jij reageert?

Hou een specifieke situatie voor ogen. Vraag aan anderen hoe jij reageert.

Vraag het anderen
Welke uitdrukking heeft mijn gezicht?Hoe uit ik mijn gevoel?Wat ben ik aan het doen?

Hoe denk je zelf te reageren?

Bedenk nu zelf hoe jij in deze situatie reageert.

Vraag het mezelf
Hoe voelt mijn lichaam aan?Hoe voel ik mij?Wat zou ik graag willen doen?