Herkennen en omgaan met gevoelens

Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
  • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
  • Hoe je assertiever kunt worden

Oefening 2: Je negatieve gedachten

Maak een lijst van je meest voorkomende negatieve gedachten.

Noteer voor elke gedachte het bijpassende gevoel. Beschrijf nu welk gedrag voortkwam uit die gedachten.

GedachteGevoelGedrag
Wat heeft het voor zin?HopeloosheidOpgeven

Van negatieve gedachten naar het bekijken van misbruikbeelden van minderjarigen.

Onderzoek nu hoe je negatieve gedachten en gevoelens kunnen bijdragen tot je beslissing om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken.

GedachteGevoelGedrag
Ik zal nooit een seksuele relatie hebbenFrustratie/EenzaamheidBekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Denkfouten

Negatief denken wordt vaak aangewakkerd door denkfouten uit één van deze drie categorieën:

  • Doemdenken: Denken dat dingen erger zijn dan ze zijn, de dingen uit proporties trekken.
  • Generaliseren: Een geval als uitgangspunt nemen en denken dat het altijd zo zal zijn. Bijvoorbeeld: denken dat je nooit je rijbewijs zult halen omdat je de eerste keer bent gezakt.
  • Negatieve focus: Altijd focussen op de negatieve kanten van een situatie. Bijv.: in plaats van blij te zijn voor een examen te zijn geslaagd, ben je van streek omdat je cijfer niet hoger was.

Tip: Denk nog even na over je denkfouten. Heb je hulp nodig om negatief denken te veranderen in positief denken, doe dan module 15 ‘innerlijk gesprek’.