Herkennen en omgaan met gevoelens

Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
  • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
  • Hoe je assertiever kunt worden

Oefening 3: Hoe het gevoel van kalmte en controle terug te krijgen

In de vorige stap vond je wat meer uitleg over hoe om te gaan met negatieve gevoelens en gedachten (piekeren, woede, stress). Wat kan jij doen om terug controle te krijgen?

Denk na: welke acties kan je ondernemen om je gevoelens terug onder controle te krijgen?

Wat kan je zelf doen? Hoe kunnen anderen je helpen?

Dingen waar een andere persoon invloed op heeftDingen die ik alleen kan doen