10. Herkennen en omgaan met gevoelens

10. Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
  • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
  • Hoe je assertiever kunt worden

Je kan de oefening invullen, maar deze worden niet opgeslagen. Het invullen is dus enkel bedoeld om je gedachten te ordenen of voor moest je de pagina achteraf willen afdrukken. We slaan geen gegevens op. Je kan de blanco versie ook afdrukken om de oefening op papier te maken.

Wat heeft het begrijpen van mijn gevoelens te maken met het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen?

Een van de meest genoemde redenen om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken is de omgang met negatieve emoties zoals stress, eenzaamheid, frustratie, depressie en angst. 

Veel mensen beschrijven hun gedrag als een manier om om te gaan met negatieve gevoelens en situaties, als een vorm van uitvlucht en een manier om stoom af te blazen. Misschien zijn ze zich er wel van bewust dat het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen geen goede manier van ‘coping’ is, maar om verschillende redenen lukt het ze niet om positieve manieren te bedenken om met hun gevoelens om te gaan.

Het verbeteren van je vermogen om je emoties onder controle te houden en om op een positieve manier met de problemen in je leven om te gaan, verkleint hoogstwaarschijnlijk de kans dat je verder gaat met je strafbaar gedrag.