Herkennen en omgaan met gevoelens

Herkennen en omgaan met gevoelens

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Welke invloed je emoties hebben op je gedachten en gedrag
  • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
  • Hoe je assertiever kunt worden

Wat zijn emoties?

Een emotie is een complexe psychologische staat die drie verschillende componenten bevat: een subjectieve ervaring, een psychologische reactie en een gedragsmatige of expressieve reactie (Hockenbury & Hockenbury, 2007).

Dit wordt uitgelegd in het onderstaande diagram: