Openbaring

Openbaring

Door deze module kun je:

  • Vertellen over je strafbaar gedrag of arrestatie
  • Praten met je partner, kinderen, familie, vrienden of werkgever

Praten over seks en strafbaar gedrag

Het is vaak lastig om te praten over seks en al helemaal over strafbaar seksueel gedrag. Het is moeilijk goed te weten wat te zeggen en ook hoe het te zeggen. Het volgende deel zal je daarbij helpen door enkele sleutelvaardigheden te beschrijven die tijdens zulke gesprekken van pas komen.

Het wisselen van perspectief

Dit betekent het het bekijken van een situatie vanuit het oogpunt van de ander. Wanneer anderen nadenken over je gedrag zouden ze een hele reeks emoties kunnen ervaren. Je partner zou zich bijvoorbeeld verward, verraden, gekwetst, bezorgd of bang kunnen voelen.

Vul de tabel in met gedrag waarvan je denkt dat de ander het zou vertonen als resultaat van zulke gevoelens.

Voeg zo nodig andere gevoelens toe.

GevoelGedrag

Verward

Verraden

Gekwetst

Bezorgd

Bang

Gechoqueerd


Hoe helpt dit jou tijdens een gesprek?


Het begrijpen hoe iemand zich zou kunnen voelen, helpt bij het begrijpen van hun reacties. Je online seksuele gedrag zal iets zijn dat anderen niet hadden verwacht en ze zullen dan ook veel vragen hebben. Je partner zal zich bijvoorbeeld afvragen waarom je dit hebt gedaan, wat er met je zal gebeuren, wat de gevolgen voor hem/haar en de (eventuele) kinderen zullen zijn en wat er in de toekomst zal gebeuren. Jijzelf zal bang en van streek zijn. De ander zal zich waarschijnlijk ook zo voelen, maar daarbovenop zal je partner ook gechoqueerd zijn, aangezien deze niets wist van dit gedrag tot op het moment dat je het vertelde of dat de politie voor de deur stond.

Actief luisteren

Naast praten vormt ook luisteren een essentieel onderdeel van communicatie. Om goed te begrijpen hoe iemand zich voelt moet je het hem of haar vragen en luisteren naar wat ze zeggen. Ook al kan het erg moeilijk zijn het te horen, zeker als het zeer negatief is over je gedrag of als de ander woedend is.

Waarom is het belangrijk om te luisteren?

  • Je kunt goed begrijpen wat de ander vertelt.
  • Mensen voelen zich serieus genomen als er naar ze wordt geluisterd.
  • Het is respectvol.
  • De ander voelt zich op waarde geschat als jij belangstelling toont.

Al het bovenstaande zorgt ervoor dat ze een meer positieve houding tegenover jou aannemen en in de toekomst eerder met je zullen willen praten.

Manieren om te laten zien dat je luistert

  • Lichaamstaal (iemand knikt en gebaart op gepaste wijze).
  • Verbaal (iemand uit gepaste geluiden en gepast commentaar en stelt relevante vragen).
  • Oogcontact (met de spreker).