13. Zelfbeeld en assertiviteit

13. Zelfbeeld en assertiviteit

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Wat je zelfbeeld is en hoe dit te verbeteren
  • Hoe assertiever te worden

Je kan de oefening invullen, maar deze worden niet opgeslagen. Het invullen is dus enkel bedoeld om je gedachten te ordenen of voor moest je de pagina achteraf willen afdrukken. We slaan geen gegevens op. Je kan de blanco versie ook afdrukken om de oefening op papier te maken.

Zelfbeeld

Het zelfbeeld verwijst naar hoe we onszelf waarderen. Het gaat om welke waarde we denken te hebben voor de wereld en voor anderen.

Ons zelfbeeld heeft invloed op ons vertrouwen in anderen, op onze relaties en op ons werk. Wanneer je een slecht zelfbeeld hebt, zullen je ideeën over jezelf eerder negatief zijn. Je zult sneller geneigd zijn je te focussen op je zwaktes en op gemaakte fouten en je zult het moeilijker vinden je eigen positieve eigenschappen te herkennen.

Positief denken en positief gedrag kunnen bijdragen aan een beter zelfbeeld.