Zelfbeeld en assertiviteit

Zelfbeeld en assertiviteit

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Wat je zelfbeeld is en hoe dit te verbeteren
  • Hoe assertiever te worden

Zelfbeeld

Het zelfbeeld verwijst naar hoe we onszelf waarderen. Het gaat om welke waarde we denken te hebben voor de wereld en voor anderen.

Ons zelfbeeld heeft invloed op ons vertrouwen in anderen, op onze relaties en op ons werk. Wanneer je een slecht zelfbeeld hebt, zullen je ideeën over jezelf eerder negatief zijn. Je zult sneller geneigd zijn je te focussen op je zwaktes en op gemaakte fouten en je zult het moeilijker vinden je eigen positieve eigenschappen te herkennen.

Positief denken en positief gedrag kunnen bijdragen aan een beter zelfbeeld.