Een goed leven opbouwen

Een goed leven opbouwen

Bouw een voldoening gevend leven op waarin je niet langer de behoefte tot het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen voelt.

Stellen van doelen

Behaaldoelen en vermijddoelen

Behaaldoelen: dit zijn dingen die je wil bereiken. Ze werken motiverend en het streven om ze te behalen zal ervoor zorgen dat je je gelukkiger en succesvoller voelt.

Vermijddoelen: Dit zijn dingen die je wilt vermijden en niet wilt doen. Mensen die dingen willen vermijden zijn in hun omgeving steeds alert op bedreigingen.

Vaak is een combinatie van behaal- en vermijddoelen nodig om positieve verandering te bewerkstelligen. Het deel over de terugval belichtte de gedachten en handelingen waarvoor je op je hoede zou moeten zijn en die je moet vermijden. Hier concentreren we ons op de behaaldoelen.

Hoe bepaal je de kanten van je leven waar je aan moet werken en de doelen die je jezelf moet stellen?


Good Lives Model

Een uitstekende benadering wordt naar voren gebracht door het zogenaamde Good Lives Model (‘model voor een goed leven’), dat is ontwikkeld door psycholoog Tony Ward en zijn collega’s. Het model beschrijft gedetailleerd de mentale situatie, persoonlijke eigenschappen en de activiteiten of ervaringen waarnaar mensen streven en die, wanneer ze worden bereikt, iemands psychologisch welzijn vergroten. Ward noemt deze staten en noden waar mensen naar streven ‘primary goods’ (basisbehoeften). Het kan verschillen welke basisbehoeften voor iemand het belangrijkst zijn. Onderstaande diagram toont de basisbehoeften die Ward heeft beschreven.

Zie hieronder de volledige beschrijvingen van elk onderdeel:

Het is belangrijk dat we activiteiten in ons leven hebben waarbij we het gevoel hebben dat we er goed in zijn. Om je goed over jezelf te voelen, moet je het idee hebben iets voor elkaar te krijgen. Dit ondersteunt ook je zelfbeeld. Dit betekent niet dat je ‘beter’ moet zijn dan anderen, maar wel dat je het gevoel hebt dat je op bepaalde terreinen het beste uit jezelf haalt.

Dit omvat het gevoel dat we in staat zijn bepaalde activiteiten goed uit te voeren en dat we beschikken over vaardigheden die van belang zijn om het werk goed uit te voeren. Dit gaat ook over creativiteit en dus over het vermogen nieuwe dingen tot stand te brengen, op nieuwe ideeën te komen of om op artistieke dan wel praktische wijze iets voor elkaar te krijgen.
Dit gaat over hoe mensen hun tijd besteden en over de activiteiten waaraan ze deelnemen. Het is belangrijk te ervaren dat activiteiten de moeite waard zijn en dat ze elementen van plezier, opwinding en uitdaging in zich hebben. Dit kunnen hobby’s zijn, maar evengoed werk of sport. Ook draait dit om een goede balans tussen activiteiten te vinden (werk vs. vrijetijd).
Voor iedereen is het belangrijk een idee te hebben van het doel in je leven. Dit kan voortkomen uit religie, maar dat hoeft niet. Het kan ‘een goede vriend zijn’, ‘een goede broer/zus zijn’ of op de een of andere manier bijdragen aan de gemeenschap waarbinnen je leeft.
Dit gaat over je vredig en kalm voelen. Dat betekent dat we ons vrij zouden moeten voelen van lastige gevoelens en dat we weten hoe met deze gevoelens om te gaan wanneer we die toch hebben. Ook betekent het dat je jezelf zowel psychologisch als emotioneel veilig voelt.
Dit gaat over onze lichamelijke gezondheid (bewegen, dieet, goed voelen over ons uiterlijk) en over onze emotionele gezondheid (zorg hebben voor onze emoties).
Betreft zowel intieme en romantische relaties als gezinsrelaties.
Dit draait om het gevoel in staat te zijn controle over je leven uit te oefenen. Het is van belang beslissingen te kunnen nemen en het gevoel te hebben je leven tot op zekere hoogte te kunnen bepalen. Ook gaat dit over het vermogen je gedrag en gevoelens te beheersen (bijv. weten wat te doen als je een slechte dag hebt) en of je in staat bent beslissingen te nemen en alledaagse problemen op te lossen.
Dit gaat over het bezitten van kennis en begrip, zodat we het gevoel hebben geïnformeerd te zijn en het idee hebben te begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Kennis kan uit levenservaring komen, van wat we leren op school, uit boeken of uit de media. Dit gaat niet om ‘slim zijn’, maar om het gevoel dat we weten wat we moeten weten om ons goed te voelen.
Dit betekent het hebben van het gevoel dat je een plaats en verantwoordelijkheid hebt in de sociale groep waarbinnen je leeft. Het gaat om ‘erbij horen’. Dit kan zijn bij (een groep) vrienden, familie, collega’s, een religieuze groep enz.
Je goed voelen in het hier en nu.


Wat zijn mijn basisbehoeften?

De volgende oefening zal je helpen bij het identificeren van enkele zaken die belangrijk voor je zijn, bij de basisbehoeften die je misschien via je strafbaar gedrag probeerde te vervullen en ook om bepaalde aspecten van je leven te bepalen die je zou willen verbeteren.