Triggers

Triggers

In deze module verkrijg je inzicht in:

  • Het begrijpen van de verschillende soorten triggers
  • Je eigen triggers

Triggers

Waardoor kan de neiging strafbaar gedrag te vertonen worden getriggerd?

Het begrip trigger verwijst naar wat voorafgaat aan gedachten, gevoelens en gedrag. Het leidt tot emotionele handelingen en kan gedragspatronen in gang zetten.

"... ik keek eerst naar legale volwassenporno, maar vervolgens zette de vele uren die ik daaraan had besteed me er toe aan meer en meer illegale beelden te zoeken..."

Verschillende soorten triggers

Er bestaan verschillende soorten triggers:

  • INTERNE TRIGGERS - Interne emotionele triggers zijn gedachten, gevoelens en houdingen tegenover zaken en problemen. Voorbeelden van interne emotionele triggers zijn gevoelens van ontevredenheid, frustratie, verveling, nijd, stress en angst. 
  • EXTERNE TRIGGERS - Externe triggers zijn als alarmbellen, meestal kunnen ze gezien of gehoord worden. Ze kunnen samenhangen met de context of situaties. Zo kan het lopen door de keuken ons ertoe aanzetten de koelkast open te doen of leidt het surfen naar websites met pornografie van volwassenen tot seksuele gedachten die ertoe aanzetten seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te gaan bekijken. 
  • FYSIEKE TRIGGERS - Denk aan misbruik van middelen (bijv. drugs of medicijnen) en omgevingsfactoren. Zo kan een biertje drinken met vrienden ertoe leiden dat je wilt roken, of kan een pop-up van een pornowebsite ertoe leiden dat je naar een website wilt surfen met seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. 

Triggers spelen vaak een rol in het begin van de (zich herhalende) cyclus van strafbaar gedrag. Aangezien de triggers patronen in gang zetten, is het belangrijk je ervan bewust te worden wat die triggers zijn, zodat je beter in staat bent de cyclus zo vroeg mogelijk te stoppen.

Noteer hieronder de triggers onder de kopjes interne (incl. emotionele triggers), externe (incl. beelden en geluiden) en fysieke (incl. drugs- en alcoholgebruik) triggers.

Waarschijnlijk heb je meerdere triggers, waarvan sommige afzonderlijk optreden en andere in combinatie optreden.

InterneExterneFysieke
EenzaamheidPop-upsDrinken van alcohol