Verslaving

Verslaving

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Het verschil tussen verslaving en dwangmatig gedrag
  • Welke rol verslaving heeft gespeeld in je gedrag
  • Hoe je kunt beginnen met het aanpakken van je verslaving

Als het een verslaving is, dan is het niet mijn schuld. Toch?

Toch wel, want de eerste keer dat je naar seksueel misbruikbeelden van minderjarigen keek, wist je dat het strafbaar was. Je was niet verslaafd en toch deed je het telkens opnieuw. En dat deed je omdat je je eigen plezier belangrijker vond dan het voorkomen van het leed dat anderen werd aangedaan. Iedere keer dat je het opnieuw deed, had je voor een andere weg kunnen kiezen. Het steeds moeilijker om een andere keuze te maken, maar die keuzemogelijkheid bestond wel. Die bestaat nog steeds, je kan er mee stoppen.

“Beelden die ik opwindend vond, zijn eigenlijk niet opwindend. Ik wou steeds zoeken naar beelden die me een grotere kick zouden geven.”

Als je een verslavingselement in je strafbaar gedrag hebt ontdekt, dan is het zinvol daar meer van te begrijpen. Heb je een idee hoe je internetgebruik verslavend is geworden? Welke emoties je wilde onderdrukken? Het helpt naar de oorzaken of beweegredenen achter je verslaving kijken. Denk na over de volgende vragen:

Heb ik andere verslavingen gehad, m.b.t. alcohol, drugs of gokken?

Gebruik ik altijd snelle oplossingen (seks, drugs, alcohol, gokken) om me beter te voelen?

Als ik geen gevoel van beloning kreeg voor mijn gedrag, waarom ben ik er dan mee doorgegaan?

Wat gebeurde er in mijn leven op het moment dat mijn verslaving het ergst was? (hierbij kan het nuttig zijn opnieuw te kijken naar de tijdlijn uit module 1)

Let op: Het komt vaak voor dat mensen de ene verslaving inruilen voor de andere. Wees je hiervan bewust. Wanneer je in het verleden andere verslavingen hebt gehad of wanneer je nu andere verslavingen hebt, dan kan het goed zijn hiervoor professionele hulp te zoeken. Er bestaan veel organisaties die goede verslavingszorg bieden.