Verslaving

Verslaving

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Het verschil tussen verslaving en dwangmatig gedrag
  • Welke rol verslaving heeft gespeeld in je gedrag
  • Hoe je kunt beginnen met het aanpakken van je verslaving

Hoe om te gaan met verslaving en dwangmatig gedrag

Het is van groot belang dat je goed kijkt naar de beweegredenen voor je gedrag en naar de emoties die je onderdrukt. Als je dat niet doet, ontloop je het probleem alleen maar en houd je het dus in stand.

Voor het aanpakken van de onderliggende motivatie voor je verslaving(en) zijn er verschillende technieken die je kunt gebruiken om de drang online te gaan en het bekijken van misbruikbeelden te beheersen:

  • Actieve afleiding (jezelf proactief afleiden van een fantasie door bijv. een computerspel te spelen of een gesprek aan te knopen)
  • Vertel het aan een vertrouwenspersoon (iemand op wie je kunt steunen, eventueel iemand van de Stop it Now!)
  • Stoppen van gedachten (een fysieke herinnering om met fantaseren te stoppen, zoals een elastiekje om je pols)
  • Aanvaard de drang (doe dit zonder naar de drang te handelen, omdat je weet dat deze vanzelf voorbijgaat)
  • Fantasieblokker (denk aan het ergste scenario, bijv. gevangenisstraf of betrapt worden door je partner)
  • Ontsnappingsroute (Haal jezelf fysiek uit de situatie/omgeving waar je die fantasie hebt, zet bijv. de computer uit of maak een wandeling)
  • Ontspanningstechnieken (gebruik nuttige technieken die voor je werken)

Een lange termijntechniek om met verslaving om te gaan is zelfzorg, inclusief goed zorgen voor je dieet, sociale leven, persoonlijke hygiëne en conditie. Bovendien kan zelfzorg gebruikt worden als onderdeel van bovenstaande technieken, bijvoorbeeld om als deel van de ‘actieve afleiding’ naar de fitnesszaal te gaan of door een maaltijd te bereiden.

Oefening

Maak een lijst van de technieken die je het nuttigst vindt en die je wilt blijven gebruiken. Het is belangrijk om in de gaten te houden hoe goed je je driften beheerst. Daarbij kan het invullen van onderstaand dagboek je helpen.

Dit kan je ook helpen om patronen en stemmingen te herkennen van momenten en situaties waarin je drang om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken het grootst is. Het bewustzijn hiervan zal je helpen een terugval te voorkomen en om risico’s in de hand te houden.

SituatieKracht van driftGebruikte techniekKracht van drift érna
(dag tijd bestemming locatie)(1=laag 10=hoog) (1=laag 10=hoog)