Verslaving

Verslaving

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Het verschil tussen verslaving en dwangmatig gedrag
  • Welke rol verslaving heeft gespeeld in je gedrag
  • Hoe je kunt beginnen met het aanpakken van je verslaving

Wat bedoelen we met dwangmatig gedrag of verslaving?

Dwangmatig gedrag: het herhaaldelijk en volhardend uitvoeren van een handeling zonder dat dit noodzakelijkerwijs leidt tot een vorm van beloning of plezier.

Verslaving: dwangmatig gedrag dat leidt tot belonende prikkels dat tegelijkertijd schadelijke effecten heeft.

Meestal is het zo dat iemand afhankelijk wordt van iets omdat hij of zij met dat middel of die activiteit probeert om pijn of bepaalde emoties te onderdrukken. Vaak vindt iemand iets bij de eerste poging plezierig, waarna hij of zij het gedrag vervolgens steeds weer herhaalt om datzelfde plezier nogmaals te ervaren. De herhaling leidt er toe dat iemand afhankelijk van het gedrag wordt om zich normaal te voelen, wat vervolgens uitgroeit tot een verslaving.