Problematisch verzamelen

Problematisch verzamelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Waarom je verzamelt
  • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
  • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven

Oefening: Waarom verzamelen mensen?

Mensen verzamelen om verschillende redenen. In deze oefening zoek je uit waarom jij verzamelt. Voor sommige mensen kan verzamelen, catalogiseren en organiseren een deel van het strafbare gedrag inhouden. Als dit voor jou opgaat, lees dan zeker deze module door. 

Verzamel je ook andere dingen naast seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, zoals postzegels, munten of modelauto’s? Zo ja, dan is het wellicht het beste deze oefening eerst te doen met een niet-strafbaar voorbeeld in gedachten. 

Maak hem daarna nog een keer terwijl je je concentreert op seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. Misschien kan je ze daarna vergelijken om zo overlappende thema’s te ontdekken. Dit kan verderop van nut blijken, wanneer je onderzoekt wat je reden van het verzamelen is.