Privacy en disclaimer

Privacy

Deze website werkt zo veel mogelijk anoniem.

 • Geen integratie met derde partijen voor inhoud (google fonts, youtube, …)
 • Geen gebruik van of integratie met social media (géén facebook, twitter, …)
 • Geen logs van IP-adressen op serverniveau
 • Geen Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren

We houden soms wél lokale cookies bij om een goed functioneren van de tool mogelijk te maken, bv. om te weten of je bepaalde popups of notificaties hebt weggeklikt en of je bepaalde oefeningen markeerde als voltooid. Om een zicht te hebben op hoe de website gebruikt wordt, worden anoniem pageviews gelogd gebruik makende van Matomo. Je kan de cookies makkelijk wissen via de browser.

Met onderstaand icoontje sluit je de website onmiddellijk en kom je terecht op de homepage van google.

Disclaimer

 • Deze zelfhulpmodule werd ontwikkeld door Stop it Now! UK. Stop it Now! Nederland en Vlaanderen hebben deze module samen aangepast aan de Nederlandse en Belgische situatie. Als je feedback of suggesties hebt, staan wij hiervoor open.
 • We verzamelen geen persoonsgegevens of andere informatie waarmee de mensen die deze website bezoeken kunnen worden geïdentificeerd. Net als Stop it Now! is deze website anoniem, vertrouwelijk en gratis.
 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om te informeren en zelfhulp te ondersteunen. De informatie is er om mensen er bewust van maken dat ze een probleem hebben als ze seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken of wanneer ze er over gedacht hebben deze te bekijken, maar dat nog niet daadwerkelijk hebben gedaan. De informatie op deze website is géén, en mag ook niet gezien worden als, alternatief voor professionele adviezen en/of behandeling.
 • De zelfhulpoefeningen zijn gebaseerd op bestaand onderzoek, maar aangezien het wetenschappelijk onderzoek continu nieuwe resultaten voortbrengt, willen de auteurs geen claims doen over de effectiviteit van deze oefeningen.
 • Alle informatie op deze website is bedoeld om de bewustwording te vergroten van een (potentieel) probleem met betrekking tot een seksuele gevoelens voor minderjarigen, en is uitdrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen. Iedereen die het gevoel heeft een probleem op dit gebied te hebben, zou professionele hulp moeten zoeken van een daartoe gekwalificeerd persoon.
 • Het Stop it Now!-team aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade – van welke aard dan ook – direct of indirect veroorzaakt door informatie op deze website. Hetzelfde geldt voor beslissingen of acties genomen door individuen op basis van de informatie op deze website.
 • Het copyright van de informatie en het materiaal ligt – tenzij anders vermeld – bij Stop it Now! Vlaanderen en Nederland en is uitsluitend bedoeld voor het eigen gebruik door bezoekers van de website.
 • Stop it Now! Nederland en Vlaanderen zijn eigenaar van de inhoud, de vormgeving en de opzet van de website, en niets daarvan mag gereproduceerd of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming.