Stoppen is mogelijk!

Nu weet je welk gedrag strafbaar is. Dit gedrag heeft grote gevolgen voor de slachtoffers op korte en lange termijn. Door deze beelden te bekijken blijf jij seksueel misbruik van minderjarigen in stand houden.

Veel mensen die seksuele misdrijven op het internet plegen geloven dat ze nooit gepakt zullen worden: dit is niet waar. In het hele land sporen speciale politie-eenheden deze mensen op en het kan zijn dat jij de volgende bent.

Ook voor daders kunnen de gevolgen groot zijn. Als je betrapt wordt door politie en/of justitie kan je niet alleen ernstig worden gestraft. Het kan ook grote gevolgen hebben voor je persoonlijke situatie en je omgeving zoals: je kinderen, je relatie, je omgeving, je vrije tijd en je werk.

“Ik dacht alleen aan het feit dat ik gepakt kon worden en dat zou slecht zijn. Ik dacht niet aan alle andere gevolgen.”


Gevolg 1: in aanraking met politie en/of justitie

Huiszoeking

Vaak zal de politie op je deur komen kloppen voor een huiszoeking. Hierbij kan er apparatuur in beslag worden genomen van jou of andere mensen die in het huis wonen (gegevensdragers: zoals mobiele telefoons, computers, harddrives enz.).

De politie zal een lijst maken van alle inbeslaggenomen apparatuur en zal deze spullen meenemen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Dit kan maanden duren. Apparatuur waarop strafbaar materiaal is gevonden, zal niet worden teruggegeven, maar worden vernietigd.

Arrestatie

Nadat de politie je huis heeft doorzocht, kan je worden meegenomen naar het politiebureau voor ondervraging. Je wordt dan in beschuldiging gesteld omdat je ervan verdacht wordt een bepaalde overtreding te hebben begaan. Het kan ook zijn dat je op een later tijdstip wordt gearresteerd.

Na het onderzoek

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Geen vervolging: Als er geen bewijs wordt gevonden, of er onvoldoende bewijs is om je aan te klagen, dan zullen er geen vervolgstappen worden genomen.
  2. In beschuldiging stelling: Wanneer je wordt aangeklaagd voor een misdrijf met betrekking tot seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, zal je moeten verschijnen voor de rechtbank.

Gevolg 2: Relatie

Voor je partner is het vaak confronterend en erg kwetsend als deze verneemt dat jij seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebt bekeken. Het kan een grote impact hebben op je relatie en op je seksuele leven. Sommige mensen hebben het geluk dat ze familie en vrienden hebben die hen steunen in deze situatie. Maar bij andere mensen is dit niet vanzelfsprekend.


Gevolg 3: Gezin

Naast de ontwrichtende gevolgen die jouw gedrag kan hebben op je gezin, kunnen er ook verschillende voorwaarden worden opgelegd die hierop een impact hebben, zoals contactverbod of regioverbod. Als je zelf kinderen hebt of regelmatig in contact komt met minderjarigen kan dit betekenen dat je geen of beperkt contact met hen mag hebben.


Gevolg 4: Media

Er is een kans dat je zaak media-aandacht krijgt. Dit is natuurlijk niet zeker, maar je kunt het ook niet voorkomen of in de hand houden.

Je moet je in ieder geval bewust zijn van deze mogelijkheid en van het effect dat het kan hebben op jezelf, je partner, je kinderen, en de rest van je omgeving.


Gevolg 5: Werk

Je moet je ervan bewust zijn dat je misdrijf niet alleen gevolgen kan hebben voor je werk, maar misschien ook voor het werk van je familie.

In het geval je werkt met minderjarigen:

Als je werk hebt waarbij je veel contact hebt met minderjarigen (bijv. als leraar) dan kan het zijn dat je daar onmiddellijk mee moet stoppen.

In het geval je niet werkt met minderjarigen:

In sommige gevallen is het zinvol het aan je werkgever te vertellen. Het vertellen over je overtredingen aan je werkgever zal niet automatisch betekenen dat je je werk kwijt bent.

Het werk van je partner:

Weinig mensen die seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken, beseffen dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor het werk van hun partner. Wanneer je partner met minderjarigen werkt, kan dit een negatief effect hebben op de reputatie van je partner.

Het vinden van werk in de toekomst:

Wanneer je schuldig bent bevonden aan een misdrijf, dan kan je in de toekomst verschillende moeilijkheden ervaren in het vinden van werk. Voor sommige functies kom je simpelweg niet meer in aanmerking. Dit geldt voornamelijk wanneer je in je werk te maken zou krijgen met minderjarigen.

Tijdens veel sollicitatieprocedures zal de werkgever je vragen om een officiële verklaring. In Nederland is dit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), in België gaat dit om een uittreksel van het strafgregister.


Gevolg 6: Juridische voorwaarden

Het is niet ongebruikelijk dat iemand die is veroordeeld voor een misdrijf betreffende seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, een contact- of regioverbod opgelegd krijgt. Daarnaast kan je ook een internetverbod opgelegd krijgen. Je verblijfadres kan onaangekondigd bezocht worden, om er zeker van te zijn dat je je houdt aan de voorwaarden.


Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.