Stoppen is mogelijk!

Nu weet je welk gedrag strafbaar is. Dit gedrag heeft grote gevolgen voor de slachtoffers en kan op korte als op lange termijn grote impact hebben. De minderjarigen op de seksueel misbruikbeelden zijn immers echte slachtoffers. Door deze beelden te bekijken blijf jij seksueel misbruik van minderjarigen in stand houden.

Veel mensen die seksuele misdrijven op het internet plegen geloven dat ze nooit gepakt zullen worden: dit is niet waar. In het hele land zijn speciale politie-eenheden bezig om deze mensen op te sporen – en het kan zijn dat jij de volgende bent.

Ook voor daders kunnen de gevolgen groot zijn. Als je betrapt wordt door politie en/of justitie kan je niet alleen ernstig worden gestraft. Het kan ook grote gevolgen hebben voor je persoonlijke situatie, je geliefden en omgeving. Want het betrapt worden heeft een sterk effect op je kinderen, je relatie, je omgeving, je vrije tijd en je werk.

“Ik dacht alleen aan het feit dat ik gepakt kon worden en dat zou slecht zijn. Ik dacht niet aan alle andere gevolgen.”

Hieronder leer je meer over de mogelijke gevolgen voor jou en voor je omgeving als je wordt gearresteerd. Ook vind je er een stap-voor-stap-beschrijving van de procedure na arrestatie.

Gevolg 1: in aanraking met politie en/of justitie

Huiszoeking

Vaak zal de politie simpelweg op je deur komen kloppen voor een huiszoeking. Hierbij kan er apparatuur in beslag worden genomen van jou of andere mensen die in het huis wonen (gegevensdragers: zoals mobiele telefoons, computers, harddrives enz.).

De politie zal een lijst maken van alle inbeslaggenomen apparatuur en zal deze spullen meenemen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Dit kan maanden duren. Apparatuur waarop strafbaar materiaal is gevonden, zal niet worden teruggegeven, maar worden vernietigd.

Arrestatie

Nadat de politie je huis heeft doorzocht, kan je worden meegenomen naar het politiebureau voor ondervraging. Je wordt dan in beschuldiging gesteld omdat je ervan verdacht wordt een bepaalde overtreding hebben begaan. Het kan ook zijn dat je op een later tijdstip wordt gearresteerd (het eerste scenario komt het vaakst voor).

Na het onderzoek

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Geen vervolging: Als er geen bewijs wordt gevonden, of er onvoldoende bewijs is om je aan te klagen, dan zullen er geen vervolgstappen worden genomen.
  2. In beschuldiging stelling: Wanneer je wordt aangeklaagd voor een misdrijf met betrekking tot het bezitten of bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, zal je moeten verschijnen in de rechtbank.

Gevolg 2: Relatie

Voor je partner is het vaak confronterend en erg kwetsend als deze verneemt dat jij seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebt bekeken. Het kan een grote impact hebben op je relatie en op je seksuele leven.

Sommige mensen hebben het geluk dat ze familie en vrienden hebben die hen steunen in deze situatie. Maar bij andere mensen is dit niet vanzelfsprekend.


Gevolg 3: Gezin

Het onderzoek en de vervolging kunnen grote impact hebben op je gezin. Er kunnen verschillende voorwaarden worden opgelegd, zoals contactverbod of regioverbod. Als je zelf kinderen hebt of regelmatig in contact komt met minderjarigen kan dit betekenen dat je geen of beperkt contact met hen mag hebben.


Gevolg 4: Media

Er is een kans dat je zaak media-aandacht krijgt. Dit is natuurlijk niet zeker, maar je kunt het ook niet voorkomen of in de hand houden.

Je moet je in ieder geval bewust zijn van deze mogelijkheid en van het effect dat het kan hebben op jezelf, je partner, je kinderen, en de rest van je omgeving.


Gevolg 5: Werk

Je moet je ervan bewust zijn dat je misdrijf niet alleen gevolgen kan hebben voor je werk, maar misschien ook voor het werk van je familie.

In het geval je werkt met minderjarigen:

Als je een baan hebt waarbij je veel contact hebt met minderjarigen – bijvoorbeeld als leraar of dokter – dan zal je daar onmiddellijk mee moeten stoppen. Tijdens de eerste ondervraging door de politie zullen er vragen gesteld worden over je baan, en wanneer men dat nodig acht zal men je verbieden je werk verder uit te oefenen. Soms kan men je werkgever op de hoogte te stellen van je overtredingen.

In het geval je niet werkt met minderjarigen:

Het vertellen over je overtredingen aan je werkgever zal niet automatisch betekenen dat je je werk kwijt bent. Sommige werkgevers zullen je toestaan te blijven werken. Houdt er rekening mee dat het ook kan zijn dat je niet kan blijven werken.

Het werk van je partner:

Weinig mensen die seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijken, beseffen dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor het werk van hun partner.

Wanneer je partner met minderjarigen werkt, dan kan het zijn dat je partner dit werk niet voort mag zetten. Grote kans dat dit een negatief effect heeft op de reputatie van je partner.

Het vinden van werk in de toekomst:

Wanneer je schuldig bent bevonden aan een misdrijf, dan zal je in de toekomst verschillende moeilijkheden ervaren in het vinden van werk.

Voor sommige banen kom je simpelweg niet meer in aanmerking. Dit geldt voornamelijk voor banen waarin je te maken zou hebben met minderjarigen.

Tijdens veel sollicitatieprocedures zal de werkgever je vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan te vragen.


Gevolg 6: Juridische voorwaarden

Het is niet ongebruikelijk dat iemand die is veroordeeld voor een misdrijf betreffende het bekijken of bezitten van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, een contact- of regioverbod opgelegd krijgt. Daarnaast kan je een internetverbod opgelegd krijgen. Je verblijfadres kan onaangekondigd bezocht worden, om er zeker van te zijn dat je je houdt aan de verbodsvoorwaarden.


Niet iedereen zal al deze gevolgen meemaken, en sommige mensen zullen te maken krijgen met gevolgen die hier niet zijn genoemd, maar de hier genoemde gevolgen komen het vaakst voor.

Heb je vragen of ben je op zoek naar hulp of advies? Bel Stop it Now!.