Stoppen is mogelijk!

Veel mensen die afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen hebben bekeken, geven aan dat het niet altijd even duidelijk is wat strafbaar is en wat niet. Als er twijfel bestaat over de legaliteit van de afbeeldingen, kan je het beter niet bekijken.

  • Onduidelijkheid over de leeftijd van een minderjarige:

Als volwassene wordt er van je verwacht dat je in staat bent om te bepalen wie een minderjarige en wie een volwassene is. Als je enige twijfel hebt of hulp nodig hebt bij het bepalen hiervan, klik de beelden dan niet aan. Neem hierin geen risico’s.

  • De leeftijd van instemming is 16 jaar:

Hoewel het klopt dat je op legale wijze een seksuele relatie met iemand van 16 jaar kan hebben, is de leeftijd waarop iemand in seksueel beeldmateriaal mag voorkomen wettelijk vastgelegd op 18 jaar.

  • Het beeldmateriaal is niet strafbaar in het land van herkomst:

Verschillende landen kennen verschillende wetgeving aangaande de leeftijd die iemand moet hebben om in seksuele beelden te mogen worden weergegeven. In sommige landen gelden helemaal geen beperkingen. Hoe het ook zij, in Nederland en België is het bezit of bekijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen strafbaar.

  • Ik ben geen Nederlander of Belg:

Het op Nederlands of Belgisch grondgebied bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen is strafbaar, ongeacht waar je vandaan komt.

“…ik keek eerst naar legale volwassenenporno, maar vervolgens zette de vele uren die ik daaraan had besteed me er toe aan om steeds meer prikkels op te zoeken. Dat bracht me uiteindelijk bij strafbaar materiaal…”