Stoppen is mogelijk!

“…Je bedenkt simpelweg niet dat de situatie zo’n impact zal hebben op je familie, je vrienden, je baan en elk ander aspect van je leven. Ik heb daar gewoon niet aan gedacht… Het komt erop neer dat ik alleen maar aan mezelf dacht en aan niemand anders.”

Het moge duidelijk dat zijn dat een arrestatie voor het bezitten of bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen een aantal gevolgen kan hebben. Daarnaast ervaren mensen ook grote gevolgen voordat ze worden betrapt.

  • Begint je gedrag invloed te hebben op de relatie? Zowel seksueel als emotioneel?
  • Hebben de negatieve gevoelens die je ervaart na online te zijn gegaan tot gevolg dat je chagrijnig en ongeduldig wordt naar je nabije omgeving?
  • Zorgen de lange uren die je iedere avond online doorbrengt ervoor dat het werk moeizamer gaat doordat je zo moe bent?

Gebruik oefening 1 om beter te begrijpen welke invloed je gedrag al heeft gehad in je leven en wat je daardoor al bent kwijtgeraakt.


Oefening 1: Verlies en gevolgen

Besef dat het mogelijk is om een emotioneel of moreel deel van jezelf te verliezen, net zoals je iets tastbaars kunt verliezen. Een verlies kan ook gedeeltelijk zijn; er hoeft niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn van alles of niets.

Tip: Probeer zoveel mogelijk voordeel uit deze oefening te halen door zo eerlijk mogelijk te zijn.


 

Oefening 2: Opbrengst en verlies van mijn gedrag

Gebruik deze oefening om inzicht te verwerven in wat de opbrengsten, zowel korte als lange termijn, van je gedrag zijn. Gebruik vervolgens je antwoorden van oefening 1 om in de tweede kolom de verliezen te noteren.


Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.