16. Voorkomen van een terugval

16. Voorkomen van een terugval

Deze module zal:

  • Helpen te voorkomen dat je terugvalt in verkeerde (oude) gewoonten
  • Je ondersteunen bij het op een positieve manier vooruitgang bereiken in je leven

Je kan de oefening invullen, maar deze worden niet opgeslagen. Het invullen is dus enkel bedoeld om je gedachten te ordenen of voor moest je de pagina achteraf willen afdrukken. We slaan geen gegevens op. Je kan de blanco versie ook afdrukken om de oefening op papier te maken.

Reflectie

Mijn persoonlijke risicofactoren

Besteed tijd aan het identificeren van je eigen risicofactoren, zodat je weet welke dat zijn en hoe ermee om te gaan. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen:

Waarom zijn deze risicovol voor mij?Hoe ging ik hier vroeger mee om?Werkte dat? Waarom wel/ waarom niet?

Risicovolle situaties/ plaatsen

Risicovolle gevoelens

Risicovolle gedachten

Risicovol gedrag

Risicovolle mensen