Voorkomen van een terugval

Voorkomen van een terugval

Deze module zal:

 • Helpen te voorkomen dat je terugvalt in verkeerde (oude) gewoonten
 • Je ondersteunen bij het op een positieve manier vooruitgang bereiken in je leven

Ter herhaling

Dit deel gaat over het voorkomen van een terugval en ook over hoe, als het ergste scenario uitkomt en je toch terugvalt, je jezelf bij elkaar kunt rapen en opnieuw kunt beginnen. We denken dat je nu al veel over jezelf en je gedrag hebt geleerd. In dit deel lopen we dat nog een keer door.

Je hebt geleerd:

 • Hoe je seksuele misbruikbeelden van minderjarigen hebt gebruikt.
 • Waarom je seksuele misbruikbeelden van minderjarigen hebt gebruikt.

Je weet dat:

 • Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen leed toebrengen aan minderjarigen. Er zijn geen excuses of ontkenning mogelijk.
 • Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen zowel jou als de mensen om je heen beschadigen.

Maar je weet ook dat:

 • Dingen die we steeds opnieuw doen gewoontes worden.
 • Gewoontes moeilijk te veranderen zijn.

Het kan moeilijk lijken om jezelf ervan te weerhouden opnieuw strafbaar gedrag te vertonen, maar beeld je eens in wat je nu al allemaal bereikt hebt.

 • Je kwam hier terecht omdat je een eind wilde maken aan je strafbaar gedrag.
 • Je leerde veel over jezelf en je gedrag.
 • Je hebt je gedachten en gevoelens die hebben geleid tot je strafbaar gedrag aan de kaak gesteld.

Dat geeft je de macht om anders te denken, anders te voelen en beter te handelen.

De volgende rubrieken bieden je het inzicht en de instrumenten om te voorkomen dat je terugvalt.