Stoppen is mogelijk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over deze oefening en/of wil je je bezorgdheden delen? Neem dan contact op met Stop it Now!.

Doelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Waarom de drang tot onmiddellijke behoeftebevrediging zo sterk is
  • Manieren om de kracht van deze drang tegen te gaan

 


Onmiddellijke behoeftebevrediging

Door het bedrieglijke gevoel van onmiddellijk comfort en steun dat het internet geeft, nam mijn isolement alleen maar verder toe.”

Als je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebt bekeken, dan vraag je je wellicht af waarom je gedrag vertoont met zo’n kleine beloning op korte termijn, terwijl de negatieve gevolgen op lange termijn zoveel groter zijn.

De volgende lijst biedt enkele mogelijke verklaringen:

  • Vaak zijn de gevolgen op lange termijn niet zeker (bijv. je zou kunnen worden gearresteerd).
  • De gevolgen zijn vergeleken met onmiddellijke seksuele bevrediging soms minder intens.
  • Je kunt het idee hebben weinig te geven om de lange termijngevolgen (op dat moment en in het bijzonder wanneer je je van streek of depressief voelt).
  • Morele onverschilligheid – Dit kan vele vormen aannemen, maar bestaat er in de kern altijd uit dat je de verantwoordelijkheid doorschuift naar anderen (“Ik zou niet kijken als de beelden er niet al waren”), dat je het veroorzaakte leed bagatelliseert (“ik kijk alleen maar”), dat je het slachtoffer ontmenselijkt (“Het is alleen maar een afbeelding/filmpje”) en dat je het op collectieve verantwoordelijkheid gooit (“Het zijn de anderen die het doen”). Op deze wijze maakt je morele onverschilligheid het mogelijk dat je genot vindt in materiaal dat moreel verkeerd is en waarvan je weet dat er minderjarigen in worden misbruikt.

Het zou best kunnen dat je door al deze informatie nog altijd niet begrijpt waarom je ervoor kiest om naar seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te kijken. En al het bovenstaande vormt zeker geen excuus voor je gedrag. Wel kan het je helpen te begrijpen waarom je je onmiddellijke behoeften voorrang geeft boven de veel grotere negatieve gevolgen op lange termijn. Het is van belang dat je begint na te denken over hoe je de problematische kracht van de drang tot onmiddellijke behoeftebevrediging kunt tegengaan.

 


Wat kan je doen?

Een manier om de kracht van onmiddellijke behoeftebevrediging tegen te gaan is door je in te beelden hoe je je over een uur, een week of een maand zult voelen als je een bepaalde handeling nu zult uitvoeren (d.w.z. online gaan en naar strafbare beelden kijken, en je daarna schuldig en beschaamd voelen, enz.) en door je in te beelden hoe je je zult voelen als je dit niet doet (en je bijvoorbeeld een boek oppakt, of een wandeling gaat maken terwijl je trots, blijdschap en opluchting voelt).

Een andere manier om dit te doen is het opstellen van een lijst met alle voor- en nadelen van je gedrag, verdeeld over de korte en de lange termijn.

 

Kan je meer korte termijnvoordelen dan lange termijnvoordelen bedenken?

Niemand kan meer voordelen van hun strafbaar gedrag op de lange termijn bedenken – dit laat zien hoe sterk de drang tot seksuele bevrediging op een moment kan voelen, maar ook waarom veel mensen met hun schadelijk gedrag willen stoppen.

Reflectie

 

 

 

 

 

  • Heb jij problemen met de drang naar onmiddellijke behoeftebevrediging?
  • Wat zullen voor jou de beste manieren zijn om met deze drang om te gaan?

Mocht je willen praten over zaken die in deze module ter sprake zijn gebracht, over iets waar je mee hebt geworsteld toen je de zelfhulpmodule doornam of mocht je gewoon de gelegenheid willen de website door te nemen met iemand die je erdoorheen gidst, neem dan contact op met Stop it Now!.

 

Help bij het verbeteren van deze website

Heb je vragen of feedback? Neem contact op met Stop it Now! Vlaanderen of Nederland.