Stoppen is mogelijk!

Doelen

In deze module verkrijg je inzicht in:

 • Je huidige internetmisbruik
 • De manier waarop je internetgebruik uitmondde in strafbaar gedrag
 • Je beweegredenen hiervoor
 • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Beweegreden voor het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen

Als je bezorgd bent dat je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen gaat bekijken of al hebt bekeken, dan is het van groot belang dat je zoveel mogelijk leert over jezelf en over je gedrag. De eerste stap daartoe is te begrijpen waarom je deze beelden wilt bekijken of hebt bekeken.

De onderstaande lijst somt een aantal beweegredenen op die mensen hebben genoemd als motivatie voor het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen:

 • Verveling
 • Laag zelfvertrouwen
 • Stress
 • Nieuwsgierigheid
 • Een afstomping als gevolg van het bekijken van niet strafbaar pornografie met volwassenen
 • Seksuele bevrediging
 • Eenzaamheid
 • Geen of een verminderd seksleven
 • Opwinding
 • Aangetrokken zijn tot minderjarigen
 • Grenzen opzoeken
 • Relatieproblemen
 • Seksverslaving
 • Verzameldrang
 • Sociale contacten

Vertrekpunt

Bepaal je huidige niveau van kennis en inzicht met betrekking tot de volgende aspecten van de manier waarop jij seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekijkt (1 = zeer weinig inzicht; 2 = enig inzicht; 3 = goed inzicht).

Ik heb een duidelijk en gedetailleerd inzicht in mijn seksuele gedrag en het internet. 1 2 3
Ik kan sleutelgebeurtenissen in mijn leven benoemen die eraan hebben bijgedragen dat ik gaandeweg strafbaar gedrag ben gaan vertonen. 1 2 3
Ik begrijp hoe ik er voor het eerst toe kwam seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken. 1 2 3
Ik ben mij bewust van de patronen in mijn internetgebruik en van de momenten waarop ik het sterkst geneigd ben om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken. 1 2 3

Deze module kan zeer behulpzaam voor je zijn om je kennis te vergroten. We zullen je oefeningen geven die je kunt gebruiken:

De volgende oefening is om na te denken over wanneer je online gaat en over de stemming waarin je op die momenten verkeert. Hieronder staat een logboek dat je kunt invullen, wat jou kan helpen om na te denken over deze vragen.


Oefening 1: Logboek van dagelijks internetgebruik

Deze oefening biedt je een visueel logboek dat je zal helpen om gedragspatronen te herkennen. Dit toont wanneer je moet proberen je tijd op een meer positieve manier in te vullen.

Vul iedere dag in de grijze kolom het aantal uren in dat je online bent geweest.

Gebruik het ‘stoplicht’ (rood, oranje, groen) om in de witte kolom ernaast aan te geven wanneer je seksueel misbruikbeelden bekijkt  – geef strafbare activiteit aan met ROOD, activiteit met een hoog risico met GEEL en activiteit met een laag risico met GROEN. Noteer ook je stemming, zodat je ook daarin een patroon kunt ontdekken.

 


Oefening 2: Tijdlijn van de vooruitgang

De volgende oefening bestaat uit drie delen. Hierin kijk je terug op je leven en ga je na onder welke omstandigheden je begon met het bekijken seksueel misbruikbeelden en waarom je daar mee bent doorgegaan.

DEEL 1: Maak een tijdlijn

De eerste stap in deze oefening brengt je gewoonte om seksueel misbruikbeelden te bekijken in kaart. Noteer in ieder kader een korte beschrijving van een sleutelgebeurtenis in je leven en de manier waarop je gedrag veranderde, tot het moment dat dit leidde tot het bekijken misbruikbeelden. Je kunt het onderstaande voorbeeld als uitgangspunt nemen.

Geef de tijdlijn in de volgende volgorde vorm:

 • Je huidige situatie (waarschijnlijk op het rechter uiteinde van de tijdlijn)
 • De eerste keer dat je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekeek (zorg ervoor dat je dit punt duidelijk markeert op de tijdlijn)
 • Denk terug aan de eerste keer dat je seksueel opgewonden was, of daar nu pornografie of iets/iemand anders bij kwam kijken (dit punt zal zich waarschijnlijk op het linker uiteinde bevinden)
 • Bepaal tussen bovengenoemde punten andere sleutelgebeurtenissen waarvan jij denkt dat het ‘wegwijzers’ in je leven waren, en waar je een grens overschreed in de richting van strafbaar gedrag. Bedenk dat dit jouw tijdlijn is: als je vindt dat je meer kaders nodig hebt om je verhaal te vertellen, dan voeg je er gewoon een paar extra toe.

Deel 2: Een grondige blik

Vul de volgende tabel zo gedetailleerd mogelijk in, om zo goed mogelijk over je tijdlijn na te kunnen denken. Je kunt het onderstaande voorbeeld als uitgangspunt nemen en maak zo nodig gebruik van de hieronder beschreven voorbeelden van gevoelens.

Denk bij het invullen van de kolom met handelingen aan de volgende 5 brede categorieën van activiteiten:

 • Het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen
 • Het delen van deze beelden met anderen
 • Het maken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen
 • Met seksuele doeleinden online contact leggen met minderjarigen
 • Seksueel contact met minderjarigen in de offlinewereld

Voorbeelden van gevoelens:

Blij Afgewezen Kwetsbaar
Verdrietig Onzeker Bang
Boos Geïnteresseerd Nerveus
Gekwetst Eenzaam Verlegen
Depressief Geïrriteerd Onverschillig
Gefrustreerd Beschaamd Rusteloos
Gefrustreerd Beschaamd Rusteloos
Impulsief Van streek Vervreemd
Gestrest Ellendig Nonchalant
Relaxed Schuldig Duf
Opgewonden Wanhopig Angstig
Verveeld Ongemakkelijk Zelfverzekerd
Nieuwsgierig Nutteloos

“Je ziet zaken niet zoals ze zijn… zeker niet als je al een lange tijd internetmisbruik hebt gebruikt…”

Deel 3: Inzicht in de ontwikkeling van je gedrag

Beantwoord de volgende vragen nu je kunt terugkijken met behulp van je logboek en tijdlijn:

 1. Hoeveel controle heb je gehad over de gebeurtenissen die ertoe leidden dat je strafbaar gedrag ging vertonen? Nu je terugkijkt, hoe zou je situaties anders hebben aangepakt?
 2. Hoeveel controle denk je te hebben gehad over het maken van de keuzes die hebben geleid tot meer problematisch gedrag? Waarom denk je dat?
 3. Welke effecten of patronen zie je in de ontwikkeling van je seksuele fantasieën?

Denk terug aan de tijd dat je internet regelmatig begon te gebruiken:

 1. Waarom besloot je het internet te gebruiken?
 2. Veranderde het internetgebruik je manier van denken? Op welke manier?
 3. Welke langetermijneffect heeft het internet gehad op je offlineleven?
 4. Hoe zou jij je onlineleven beschrijven?

Denk terug aan de gebeurtenis die ertoe leidde dat je voor de eerste keer seksueel misbruikbeelden van minderjarigen bekeek en aan de periode erna:

 1. Waarom denk je dat je er juist door deze gebeurtenis toe werd aangezet voor de eerste keer seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken? Waarom had je dat daarvoor niet gedaan?
 2. Zijn er nog andere dingen in je leven geweest, naast dat wat je al eerder hebt genoemd, die kunnen hebben bijgedragen aan je beslissing seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te gaan bekijken?
 3. Wat denk je dat de reden is dat je hiermee door bent gegaan?
 4. Maak met behulp van onderstaande opsomming een lijst van al het strafbare gedrag dat je hebt vertoond:

  – Het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen.

  – Het delen van deze beelden met anderen.

  – Chatten met volwassenen over seks met minderjarigen, d.w.z. het delen van fantasieën.

  – Met seksuele doeleinden online contact leggen met minderjarigen.

  – Het blootstellen van minderjarigen aan seksueel gedrag via de webcam.

  – Het maken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen.

  – Voyeurisme.

  – Offline seksuele activiteiten met minderjarigen.

 5. Heb je een idee hoe je strafbaar gedrag gaandeweg veranderden en verschillende typen gedrag inhielden?
 6. Heb je ooit geprobeerd om te stoppen met het bekijken van strafbare onlinebeelden van minderjarigen? Zo ja, hoe vaak heb je geprobeerd te stoppen? En waarom denk je dat deze pogingen geen succes hadden?
 7. Wat zijn de belangrijkste redenen die jou nu motiveren om je gedrag te veranderen? Hoe belangrijk zijn die redenen voor jou?

Module reflectie icoon

Reflectie

Bepaal net als in de introductie van deze module je niveau van kennis en inzicht met betrekking tot de volgende aspecten van de manier waarop jij strafbare beelden bekijkt (1 = zeer weinig kennis; 2 = enig inzicht; 3 = goed inzicht).

Ik heb een duidelijk en gedetailleerd inzicht in mijn seksuele gedrag en het internet. 1 2 3
Ik kan sleutelgebeurtenissen in mijn leven benoemen die eraan hebben bijgedragen dat ik gaandeweg strafbaar gedrag ben gaan vertonen. 1 2 3
Ik begrijp hoe ik er voor het eerst toe kwam seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken. 1 2 3
Ik ben mij bewust van de patronen in mijn internetgebruik en de momenten waarop ik het sterkst geneigd ben om strafbaar materiaal te bekijken. 1 2 3

Beantwoord nu de volgende vragen:

 • Is na het afronden van deze module een van de antwoorden veranderd van 1 naar 2 of van 2 naar 3?
 • Op welke manieren zou je inzicht kunnen zijn veranderd?
 • Welk deel van de module had de grootste impact op je inzicht en begrip? Waarom?
 • Was er iets in deze module dat je aanzette of aanmoedigde om je gedrag aan te pakken? Hoe wil je je gedrag gaan aanpakken?
 • Heb je door deze module nieuwe vragen gekregen of zijn er bepaalde ideeën waarover je meer wilt weten? Welke stappen wil je gaan zetten om deze informatie te verkrijgen?

Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.