Stoppen is mogelijk!

Heb je vragen over deze oefening en/of wil je je bezorgdheden delen? Neem dan contact op met Stop it Now!.

Doelen

Deze module wil je helpen om:

 • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
 • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken

Wat is een fantasie?

Droom je wel eens over het winnen van de loterij? Waar je het geld aan zou uitgeven? Waar je heen zou gaan?

Dit is een voorbeeld van een fantasie. Een fantasie is iets dat je je voorstelt.


Waarom hebben mensen fantasieën?

Fantasieën kunnen betrekking hebben op allerlei dingen en iedereen zal zijn of haar eigen redenen hebben om te fantaseren.

 • Sommige mensen krijgen van een fantasie meer zelfvertrouwen en een gevoel van controle over een situatie, doordat ze zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen hoe ze ermee om zouden kunnen gaan.
 • Voor anderen is het een vorm om stoom af te blazen (escapisme) of een manier om ervaringen te beleven die ze niet hebben in het dagelijkse leven (bijv. het winnen van de loterij).
 • Negatieve fantasieën kunnen een manier zijn waarop mensen proberen om te gaan met en zichzelf voorbereiden op iets waarvan ze vrezen dat het gaat gebeuren, of een manier om zichzelf te straffen.
 • Sommige mensen gebruiken seksuele fantasieën als een soort seksuele uitlaatklep. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er niet wordt voldaan aan iemands seksuele behoeften binnen een relatie.

Een fantasie heeft:

 • Positieve uitkomsten: bijvoorbeeld je voorstellen dat je een prijs of competitie wint.
 • Negatieve uitkomsten: zoals wanneer je partner niet op tijd thuis is, en jij je inbeeldt dat hij of zij een ongeluk heeft gehad.

Sommige fantasieën zijn:

 • Gepland, herhaaldelijk gebruikt en verfijnd, zoals het scoren van een doelpunt tijdens het WK.
 • Getriggerd door een emotionele reactie op een externe prikkel, bijv. wanneer je een vervelende dag op werk in gedachten opnieuw beleeft.
 • Soms gaan je gedachten met je op de loop en duurt het even voordat je beseft dat je aan het fantaseren bent en daardoor niet bezig bent met wat je zou moeten doen.

Wanneer fantasieën een probleem worden.

Fantasieën vormen een ‘normaal’ en gezond deel van het dagelijkse leven; iedereen fantaseert wel eens ergens over.

Toch kunnen fantasieën een probleem worden. Bijvoorbeeld wanneer:

 • Je steeds vaker en langduriger fantaseert
 • Je fantasie inzet om met een situatie om te gaan in plaats van een probleem in het echt aan te pakken
 • Je jezelf liever overgeeft aan seksuele fantasieën dan aan seksuele activiteit met je partner
 • Je seksuele fantasieën strafbare seks of misbruik betreffen of op een andere manier ongepast zijn (hierover later meer)

Mocht je jezelf in de bovenstaande voorbeelden herkennen, dan kan het zijn dat je fantasieën negatieve gevolgen beginnen te hebben op mensen of zaken waar je om geeft, zoals je familie, vrienden, werk en je intieme en seksuele relaties.


Mijn fantasieën

Een goed vertrekpunt om uit te zoeken of je fantasieën problematisch zijn, is om die fantasieën van dichterbij te bekijken. Oefening 1a en 1b zullen je helpen om daarmee een begin te maken en om uit te vinden wat voor jou de triggers tot deze fantasieën zijn.


Oefening 1a – Nadenken over eerdere fantasieën

Denk eens na over een fantasie die je hebt gehad. Het maakt niet uit of deze eenmalig was, iets waarover je vaker fantaseerde, seksueel of niet-seksueel. Beantwoord dan de volgende vragen:

 1. Waar was je toen je deze fantasie had?
 2. Waren er anderen in de buurt? Kende je deze mensen, of juist niet?
 3. Op welk moment van de dag was dit?
 4. In welke stemming verkeerde je vlak voordat je deze fantasie had?
 5. Was er die dag iets gebeurd waardoor je in die stemming verkeerde?
 6. Wat was je stemming nadat je deze fantasie had gehad?

Denk nu na over andere fantasieën die je hebt gehad en beantwoord vervolgens dezelfde vragen. Herken je misschien bepaalde thema’s? Heb je bijvoorbeeld vaak fantasieën als je in een bepaalde stemming verkeert of juist op een bepaald moment van de dag? Het kan zijn dat je ontdekt dat seksuele fantasieën net iets andere thema’s hebben dan niet-seksuele fantasieën. Noteer deze verschillen.


Oefening 1b – Dagboek van fantasieën

Schrijf de komende week in dit dagboek je seksuele én niet-seksuele fantasieën op.
Noteer het tijdstip van de dag, de stemming waarin je verkeerde vlak voordat je de fantasie had, het type fantasie (seksueel of niet-seksueel) en je stemming na de fantasie.

Veel mensen die seksueel misbruikbeelden van minderjarigen hebben bekeken, hebben het idee dat ze – om definitief een eind te maken aan hun gedrag – ook met al hun seksuele fantasieën moeten stoppen.

Dat wil zeker niet zeggen dat seksuele fantasieën per se iets slechts zijn. Het probleem kan zitten in wat er in die fantasie gebeurt of wie erin voorkomt.

Hopelijk begin je nu een beeld te krijgen van wanneer en waarom je fantaseert.

Gepaste versus ongepaste fantasieën

In werkelijkheid ben je bezig jezelf schade aan te brengen door je aantrekkingskracht te vergroten tot dingen die strafbaar en verkeerd zijn.

Wanneer de onderwerpen van onze fantasieën ongepast zijn, gaan we genotsgevoelens associëren met iets dat strafbaar en verkeerd is. Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin jemasturbeert tot aan het punt van ejaculatie, omdat je de volgende keer dat je aan deze fantasie denkt je tegelijkertijd terug zult denken aan het beleefde genot.

Dat is niet nuttig wanneer het je doel is controle te krijgen over het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen.

Of een bepaalde fantasie als ‘ongepast’ wordt beschouwd, kan van persoon tot persoon verschillen; het is bijvoorbeeld meer gepast als een 20-jarig persoon seksuele fantasieën heeft over een 18-jarige, dan een 60-jarig persoon.

Laten we eens kijken hoeveel je van jouw fantasieën begrijpt, met Oefening 2!


Oefening 2 – Kennis over fantasieën

Pornografie en fantasie

Pornografie met volwassenen:

Op het internet is een heel scala aan pornografisch materiaal met volwassenen te vinden. Dit geeft je de kans te ontdekken waar je wel en niet van houdt en welk type persoon je graag seksuele handelingen ziet verrichten.

Na verloop van tijd zal wat je ziet je seksuele voorkeuren en fantasieën vormgeven.

Fantasieën leiden niet automatisch tot gedrag, maar wanneer je een bepaalde fantasie vaker hebt wordt de kans wel groter dat je deze fantasie werkelijkheid wilt laten worden.

Strafbaar beeldmateriaal van minderjarigen:

Je seksuele fantasieën kunnen ook vorm krijgen door het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen.

Wanneer je bij deze fantasieën masturbeert tot op het punt van ejaculatie, dan zal dit je aantrekkingskracht tot zulke beelden vergroten.

Na verloop van tijd zullen we de dingen waar we aan denken tijdens masturbatie associëren met genotsgevoelens.

Dit betekent dat masturberen tijdens het bekijken van beeldmateriaal van minderjarigen de kans vergroot dat je opgewonden wordt door het zien van minderjarigen.

Zal dit ervoor zorgen dat ik minderjarigen ongepast en strafbaar zal benaderen?

Het is zeker niet zo dat iedereen die seksueel misbruikbeelden van minderjarigen heeft bekeken of gemasturbeerd heeft bij de gedachte aan een minderjarige, ook minderjarigen in het echte leven zullen gaan benaderen.

Maar wanneer je masturbeert tijdens een fantasie of bij het zien van beelden van een minderjarige, dan zal dit net zoals pornografie van volwassenen je seksuele voorkeuren vormgeven. In dit geval op een zeer ongezonde en bovendien strafbare manier.

Mensen gebruiken fantasieën ook om toekomstige situaties te oefenen en op die manier zelfvertrouwen op te doen. Misschien dat je er op dit moment niet aan denkt om je fantasieën te verwerkelijken, maar na verloop van tijd zal je misschien de neiging hebben om dat wel te doen toenemen. Dit gebeurt vooral wanneer je merkt dat je niet meer zoveel plezier beleeft aan een fantasie en iets anders wilt proberen om de kick te vergroten.

Gebruik nu Oefening 3 om een van je ongepaste fantasieën te onderzoeken.


Oefening 3 – Ongepaste fantasie

Heb je onlangs gefantaseerd over een minderjarige? Als dat zo is, beantwoord de volgende vragen dan één voor één, zonder te veel aan de details van de situatie te denken. Kijk of dit je helpt op een andere manier over je fantasieën na te denken.

 1. Waar vindt deze fantasie plaats?
 2. Wat ben je daar aan het doen?
 3. Wie is er verder nog aanwezig? Wat doen zij daar?

Wat de fantasie over jou zegt

 1. Wat is je rol in deze fantasie?
 2. Hoe verhoudt deze fantasie zich tot het type persoon dat je bent?
 3. Hoe verhoudt deze fantasie zich tot het type persoon dat je wilt zijn?
 4. Hoe verhoudt de inhoud van de fantasie zich tot het echte leven?

Wat deze fantasie zegt over hoe je naar anderen kijkt

 1. Hoe behandel je de mensen in de fantasie?
 2. Hoe behandelen ze jou?
 3.   Wat als de rollen omgedraaid zouden zijn?

Wat deze fantasie zegt over je kijk op de wereld

 1.   Wat voor soort wereld zou het zijn als jij of anderen deze fantasie konden uitleven?
 2.    Is dit echt het soort wereld waarin je wilt leven?
 3.   Hoe groot is de kans dat de ‘verwachtingen’ uit je fantasie werkelijkheid worden, en zou je willen dat dat gebeurde?
 4.   Hoe zouden je beste vrienden en familie zich voelen als ze wisten van deze fantasie? Wat zouden ze denken?
 5.   Hoe zou jij je voelen als je zoon, dochter of een ander familielid samen met een andere volwassene deze fantasie uitleefde?

Het beheersen van je fantasieën

Nu heb je ontdekt welke van je seksuele fantasieën ongepast zijn. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat je deze fantasieën niet meer hebt?

Voor sommige mensen zal dit gemakkelijk zijn, maar anderen zullen er veel tijd aan moeten besteden, hard moet werken en veel wilskracht en zelfbeheersing moeten tonen. Herinner je dat jij de controle hebt over je gedachten en gevoelens en dat jij kunt kiezen hoeveel aandacht je eraan geeft.

Veel mensen gebruiken speciale technieken om hun ongepaste seksuele fantasieën te beheersen.


Oefening 4 – Gebruik een techniek om je fantasie te beheersen

Lees hieronder even de technieken door. Misschien kan je de volgende keer dat je een schadelijke seksuele fantasie hebt, proberen een van deze technieken te gebruiken om ervoor te zorgen dat je stopt met fantaseren. Hoe vaker je ze gebruikt, hoe meer je leert over wat voor jou het effectiefst is. Misschien moet je ze een paar keer proberen of een combinatie uitproberen om de techniek(en) zo bruikbaar mogelijk te maken.

1. Daag je gedachten uit

‘Waarom heb ik deze fantasie?’ of ‘Wat heb ik er eigenlijk aan?’ Dit zijn voorbeelden van vragen die je kunt stellen om jezelf uit te dagen. Wees streng voor jezelf.

Ook kan je jezelf bevragen over de gevolgen, om zo de fantasieën te koppelen aan angstgevoelens. ‘Wat zou er gebeuren als er nu iemand binnenkwam die doorhad waar ik over fantaseerde?’ Of: ‘Ik weet dat als ik deze fantasie blijf hebben, de kans groter wordt dat ik naar seksueel misbruikbeelden van minderjarigen zal gaan kijken – wat zouden de gevolgen zijn als ik daarbij werd betrapt?’

2. Vervanging van fantasie

Verander het onderwerp of het einde van je fantasie. Als je bijvoorbeeld begint aan een fantasie over een minderjarige dat je in strafbaar beeldmateriaal hebt gezien, verander dit kind dan in een volwassene. Misschien is dit niet direct de oplossing om dezelfde mate aan plezier te hebben, en kan je beter beginnen met het veranderen van kleinere dingen zoals de haarkleur of lichaamsvorm, om later de hele situatie aan te passen. Probeer uiteindelijk een geheel andere fantasie die nieuw en opwindend is… en niet strafbaar!

3. Fantasieblokker

Stel je voor dat iemand je betrapt bij je fantasie. Dit moet iemand zijn waarvan je zou willen dat die er nooit achter kwam, zoals een hechte vriend of een gezinslid. Of de politie.

4. Vluchtroute

Soms moeten we onszelf uit de situatie halen waarin we (vaak) fantaseren. Sta op, loop de kamer uit, verlaat het huis als dat nodig is. Ga naar een plek waar je die seksuele fantasie niet hebt. Zorg dat je bij mensen in de buurt bent zodat het lastig is om te fantaseren en/of te masturberen.

5. Actieve afleiding

Doe iets dat voorkomt dat je gaat fantaseren. Bijvoorbeeld door te lezen, tv te kijken of een wandeling te gaan maken. Of bel een vriend om samen iets te gaan drinken. Wat dan ook, zolang het je maar helpt om je gedachten af te leiden van die fantasie.

6. Surf mee op de golf van de drang

Zie je fantasie als een enorme golf. Die groter wordt en een top bereikt om dan ineens in grootte en intensiteit af te nemen. Als je niet masturbeert gaat de seksuele drang uiteindelijk weg. Dit gebeurt met alle soorten drang en verlangen. Vergelijk bijvoorbeeld het hebben van zin in chocolade – ook die ebt uiteindelijk weg. Drang en verlangens zijn nooit permanent.

7. Zelfzorg

Eet, beweeg, slaap en ontspan goed. Dat draagt er allemaal aan bij dat jij je gelukkiger en gezonder zult voelen. Als je hierin slaagt, zal je zien dat het beheersen van je seksuele fantasieën ook stukken gemakkelijker wordt.

8. Wees trots op wat je lukt

Het allerbelangrijkste is om jezelf te prijzen voor wat je lukt. Feliciteer jezelf als je erin slaagt een bepaalde fantasie te stoppen. Trakteer jezelf op iets lekkers, of op iets waar je plezier aan beleeft. Het kan moeilijk zijn te stoppen met fantasieën, vooral als je eraan gewend bent te fantaseren, dus je moet jezelf er krediet voor geven als je zoiets voor elkaar krijgt.


Wat kan ik doen als ik een seksuele voorkeur voor minderjarigen heb?

We weten dat sommige mensen geen seksuele belangstelling voor volwassenen hebben. Sommige mensen geven aan een exclusieve en levenslange interesse te hebben in minderjarigen, onder of boven de puberleeftijd. Als dit voor jou geldt, dan snappen we dat het voor jou niet werkt om in je fantasie een minderjarige te vervangen door een volwassene.

In dat geval is het voor jou niet de taak je seksuele belangstelling te veranderen, maar om zo goed mogelijk met je seksuele gedachten, gevoelens en fantasieën om te gaan. Natuurlijk zijn er geen gemakkelijke oplossingen, maar het doel is om zowel de frequentie als de intensiteit van je seksuele fantasieën te verminderen. We hopen dat onderstaand advies hierbij helpt:

 • Probeer het te vermijden om seksuele fantasieën over minderjarigen te hebben wanneer je masturbeert. Natuurlijk kan dit moeilijk zijn, in het bijzonder wanneer je je niet tot volwassenen aangetrokken voelt. Probeer je in dat geval puur op je fysieke sensaties te concentreren tijdens het masturberen. Experimenteer met soorten sensaties en/of hulpmiddelen.
 • Beperk de tijd die je besteedt aan het fantaseren over minderjarigen. Hoe meer tijd je besteedt aan seksuele fantasieën over minderjarigen, hoe meer deze gedachten je geestelijke en seksuele leven zullen bepalen. Des te minder tijd je op een seksuele manier aan minderjarigen denkt, des te beter.
 • Zorg dat je een druk leven hebt met iedere dag allerlei activiteiten die je aandacht vasthouden. Hoe meer onze geest gefocust is op dingen die we uitdagend en interessant vinden, hoe minder tijd we denken aan seksuele zaken. Hierdoor krijgen mensen een groter gevoel van controle over hun seksuele denken. Bovendien helpt een volle agenda om je beter te voelen over je dagelijkse leven.
 • Probeer veel tijd met anderen door te brengen. De meeste mensen hebben geen dagdromen of seksuele fantasieën wanneer ze met anderen iets aan het doen zijn. Want dan is hun geest simpelweg met andere dingen bezig.
 • Wanneer je je ervan bewust bent dat je seksuele fantasieën gebruikt om om te gaan met andere zaken in je leven, bijvoorbeeld als een uitvlucht voor dingen waar je bezorgd over bent of als een manier om te ontspannen, probeer dan andere manieren te vinden om daarmee om te gaan. Dit zal je helpen de frequentie van je seksuele fantasieën te vermi*nderen.
 • Ook zelfzorg is belangrijk. Wanneer je je goed voelt over jezelf, dan wordt de kans kleiner dat je seksuele fantasieën gebruikt om je (eventjes) beter te voelen. Mindfulness (https://verenigingvoormindfulness.nl/) is een techniek waarvan is bewezen dat het je mentale gezondheid en uithoudingsvermogen versterkt.
 • Brand jezelf niet af. Voor veel mensen zal het onrealistisch lijken of zijn om nooit meer seksuele fantasieën over minderjarigen te hebben of om nooit meer te masturberen. Misschien is dat gewoon zoals het is. Mindfulness kan helpen om gevoelens hierover te accepteren. Compassie en zelfacceptatie vormen een betere mind-set dan wanhoop en berusting.

Reflectie

 • Welke technieken om mijn fantasieën te beheersen heb ik al gebruikt?
 • Welke techniek was voor mij het effectiefst?
 • Hoe kan ik andere technieken om mijn fantasieën te beheersen in mijn dagelijkse leven integreren?

Mocht je willen praten over zaken die in deze module ter sprake zijn gebracht, over iets waar je mee hebt geworsteld toen je de zelfhulpmodule doornam of mocht je gewoon de gelegenheid willen de website door te nemen met iemand die je erdoorheen gidst, neem dan contact op met Stop it Now!.