Stoppen is mogelijk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen over deze oefening en/of wil je je bezorgdheden delen? Neem dan contact op met Stop it Now!.

 

Doelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Het begrijpen van de verschillende soorten triggers
  • Je eigen triggers

“…ik keek eerst naar legale volwassenenporno, maar vervolgens zette de vele uren die ik daaraan had besteed me er toe aan om meer en meer illegale beelden te zoeken…”

 

Waardoor kan de neiging strafbaar gedrag te vertonen worden getriggerd?

Het begrip trigger verwijst naar dat wat voorafgaat aan gedachten, gevoelens en gedrag. Het leidt tot emotionele handelingen en kan gedragspatronen in gang zetten.

Er bestaan verschillende soorten triggers:

Interne triggers:

Bijvoorbeeld gedachten, gevoelens en houdingen tegenover zaken en problemen die samenhangen met je leefstijl. Voorbeelden van interne emotionele triggers zijn gevoelens van ontevredenheid, frustratie, verveling, nijd, stress en angst.

Externe triggers:

Externe triggers zijn als alarmbellen – meestal kunnen ze gezien of gehoord worden. Ze kunnen samenhangen met situaties en een plaats hebben in onze dagelijkse routine; zo kan het lopen door de keuken ons ertoe aanzetten (‘triggeren’) de koelkast open te doen of leidt het surfen naar websites met pornografie van volwassenen tot seksuele gedachten die ertoe aanzetten seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te gaan bekijken.

Fysieke triggers:

Bijvoorbeeld misbruik van middelen (bijv. drugs of medicijnen) en omgevingsfactoren. Zo kan een biertje drinken met vrienden ertoe leiden dat je wilt roken, of leidt een pop-up van een pornowebsite ertoe dat je naar een website wilt surfen met seksueel misbruikbeelden van minderjarigen.

Triggers spelen vaak een rol in het begin van de (zich herhalende) cyclus van strafbaar gedrag. Aangezien de triggers patronen in gang zetten, is het belangrijk je ervan bewust te worden wat die triggers zijn, zodat je beter in staat bent de cyclus zo vroeg mogelijk de kop in te drukken.

Noteer hieronder de triggers onder de kopjes intern (inclusief emotionele triggers), extern (inclusief beelden en geluiden) en fysiek (inclusief drugs- en alcoholgebruik). Waarschijnlijk heb je meerdere triggers, waarvan sommige afzonderlijk optreden en andere – op sommige momenten – in combinatie optreden.

Omgevings- en/of situationele factoren die risico’s met zich meebrengen

Bepaalde situaties brengen voor sommige mensen specifieke risico’s met zich mee, bijvoorbeeld het ’s avond laat alleen thuis zijn terwijl je toegang tot internet hebt. Deze omgevings- en/of situationele factoren worden risicovoller wanneer ze gepaard gaan met risicovolle gedachten, gevoelens en gedrag. Deze kunnen de cyclus van strafbaar gedrag in gang zetten. Daarom is het van groot belang dat je de factoren herkent die voor jou een risico vormen.

Vul hieronder in welke omgevings- en/of situationele factoren voor jou riskant zijn, en waarom ze dat zijn. Beschrijf vervolgens wat je zou kunnen doen om beter met deze factoren om te gaan.

Reflectie

 

 

 

 

 

 

Denk even na over de triggers die je hebt benoemd.

  • Zijn het zaken die je zelf zult kunnen oplossen of heb je daarvoor professionele hulp nodig?
  • Ben jij je altijd bewust van je stemmingen en hoe je daarmee om moet gaan?
  • Kan je veranderingen aanbrengen in je omgeving om de risico’s te verminderen?

Het herkennen van de triggers van je strafbaar gedrag vormt een belangrijk onderdeel van het proces van gedragsverandering. Nu is het van belang om te kijken hoe je met die triggers om kunt gaan, zodat je de kans vermindert dat je het strafbare gedrag in de toekomst opnieuw zult vertonen.

Mocht je willen praten over zaken die in deze module ter sprake zijn gebracht, over iets waar je mee hebt geworsteld toen je de zelfhulpmodule doornam of mocht je gewoon de gelegenheid willen de website door te nemen met iemand die je erdoorheen gidst, neem dan contact op met Stop it Now!.