Stoppen is mogelijk!

Doelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

 • Waarom je verzamelt
 • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
 • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven

Voor sommigen mensen kan verzamelen, catalogiseren, organiseren en alles wat er nog meer bij komt kijken een groot deel van hun strafbare gedrag lijken.

Als dit voor jou opgaat, lees dan zeker deze module door.


Waarom verzamelen mensen?

Mensen verzamelen om vele redenen:

 • Misschien houden ze van het gevoel van orde en controle
 • Misschien houden ze van het op zoek gaan, het opsporen van iets zeldzaams of bijzonders
 • Misschien zijn ze trots op hun verzameling en/of blij dat die beter is dan die van anderen
 • Misschien herbeleven ze door het verzamelen ervaringen uit hun kindertijd
 • Misschien hebben ze het gevoel dat deze activiteit een leegte vult
 • Misschien hebben ze het gevoel dat het ordenen en organiseren een veilige plek biedt, waar angst en onzekere factoren wegvallen
 • Misschien houden ze van het gevoel van kameraadschap wanneer ze praten met andere verzamelaars over hun collecties

Wat geldt er voor jou?

Gebruik oefening 1 om uit te zoeken waarom jij verzamelt.


Oefening 1: Verzamelen

Verzamel je ook andere dingen naast seksueel misbruikbeelden van minderjarigen, zoals postzegels, munten of modelauto’s? Zo ja, dan is het wellicht het beste deze oefening eerst te doen met een niet-strafbaar voorbeeld in gedachten. Maak hem daarna nog een keer terwijl je je concentreert op seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. Misschien kan je ze daarna vergelijken om zo overlappende thema’s te ontdekken. Dit kan verderop van nut blijken, wanneer je onderzoekt wat je reden van het verzamelen is.

Kies uit onderstaande lijst de drie redenen die voor jou het meest gelden.

 1. Ik geniet van een gevoel van voltooiing en orde
 2. Ik hecht grote waarde aan de zeldzame stukken van mijn verzameling
 3. Ik ben trots op mijn collectie
 4. Ik hou ervan mijn verzameling met die van andere verzamelaars te vergelijken
 5. Ik herinner me wel eens sterke emoties tijdens het verzamelen te hebben gehad
 6. Andere redenen

Beschrijf in een paar zinnen waarom je voor deze drie redenen hebt gekozen. Waarom zijn juiste deze redenen belangrijk voor jou?

Wanneer het verzamelen een probleem wordt

Wanneer je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen verzamelt, dan is dit altijd een probleem omdat het schadelijk is voor jou én voor de minderjarigen in de beelden. Verzamelen kan ook een probleem worden wanneer het een negatieve invloed begint te hebben op andere aspecten van je leven. Bijvoorbeeld wanneer:

 • Je niet genoeg tijd aan familie en vrienden besteedt, omdat je liever bezig bent met verzamelen of je je afgeleid voelt wanneer je bij hen bent.
 • Je niet in staat bent nieuwe relaties op te bouwen of duurzame relaties vol te houden.
 • Je niet in staat bent je te concentreren op je werk.
 • Al je geld opgaat aan het verzamelen of wanneer je niet in staat bent de rekeningen te betalen omdat je schulden hebt als gevolg van het verzamelen.
 • Stress en zorgen hebt door het verzamelen, ondanks dat je er tegelijkertijd ook plezier aan beleeft.

Gebruik oefening 2 om te onderzoeken welke effecten het verzamelen op je leven heeft.


Oefening 2: De impact van het verzamelen op mijn leven

Beantwoord de volgende vragen.

Wanneer ben ik het meest bezig met verzamelen?

 1. Op welk moment van de dag?
 2. Is dat wanneer ik rond andere mensen ben of wanneer ik alleen ben, of in beide gevallen?
 3. Creëer ik omstandigheden om alleen te kunnen zijn zodat ik me op het verzamelen kan concentreren?
 4. Hoeveel tijd besteed ik per week aan mijn verzameling?
 5. Hoeveel tijd ben ik bezig met het zoeken van materiaal voor mijn verzameling? En met het verkrijgen en organiseren ervan?

Loop ik daardoor andere dingen mis?

 1. Sla ik wel eens uitnodigingen van mensen/voor sociale gebeurtenissen af, zodat ik mijn tijd kan besteden aan het verzamelen?
 2. Neem ik de telefoon wel eens niet op of beantwoord ik mijn e-mails wel eens niet, zodat ik met niemand hoef te praten en me kan concentreren op mijn verzameling?
 3. Vergat ik wel eens iemands verjaardag of een andere speciale gelegenheid omdat ik in gedachten bij het verzamelen was?
 4. Vermijd ik mogelijke nieuwe relaties door te verzamelen?
 5. Is het gemakkelijker om me gewoon op het verzamelen te concentreren?
 6. Raken mijn geliefden geïrriteerd over mijn gedrag?

Heeft het een financiële impact op mijn leven?

 1. Vind ik het door het verzamelen moeilijk om me op mijn werk of op andere verantwoordelijkheden te concentreren?
 2. Kan ik nauwelijks mijn rekeningen betalen doordat ik als gevolg van het verzamelen mijn werk ben kwijtgeraakt?
 3. Heb ik schulden doordat ik veel geld aan mijn verzameling heb uitgegeven?

Niet voor iedereen die als een ‘probleemverzamelaar’ kan worden aangemerkt, geldt dat het verzamelen alle andere aspecten van het leven negatief beïnvloedt. Misschien heeft het maar op één gebied een effect. Maar door te begrijpen waarom je verzamelt en welke impact dat heeft, zal je in ieder geval erkennen dat het iets is wat je moet aanpakken.


Waarom seksueel misbruikbeelden van minderjarigen verzamelen?

Sommige mensen die zulke beelden verzamelen zeggen dat het puur om het verzamelen gaat, dat het niets met seksuele gevoelens te maken heeft. Als dat wel zo is, stel jezelf dan de vraag: ‘Waarom verzamel ik seksueel misbruikbeelden van minderjarigen en geen postzegels, om maar wat te noemen?’

We doen alles met een reden. Alles heeft een functie.

 • Je eet omdat je honger hebt en het je in leven houdt.
 • Je zoekt werk om geld te verdienen en zo dingen te kunnen kopen.
 • Je wordt lid van een club om vrienden te maken en nieuwe relaties op te bouwen.
 • Je besluit niet naar huis te rijden, maar te lopen om wat beweging te hebben, aangezien je al de hele dag achter je bureau hebt gezeten.

Iedere keuze die je maakt dient een doel. Dus wat is er het doel van dat je seksueel misbruikbeelden van minderjarigen verzamelt? Onderzoek dit door oefeningen 3a en 3b te maken.


Oefening 3a

Beantwoord vragen 1-4 door aan te geven hoe positief of negatief je je bij een situatie voelt op een schaal 1-10, waarbij 1 zeer negatief en 10 zeer positief is.

 1. Hoe voel ik me voordat ik verder ga met verzamelen?
 2. Hoe voel ik me als ik aan het verzamelen ben?
 3. Hoe voel ik me als ik klaar ben met verzamelen?
 4. Hoe voel ik me op een dag waarop ik niet heb verzameld?

Beschrijf deze emoties.

Tip: voorbeelden van positieve emoties zijn geluk, opwinding en kalmte. Voorbeelden van negatieve emoties zijn frustratie, angst, treurigheid of verveling. Misschien vind je het gemakkelijker om je antwoorden in een grafiek te bekijken, zodat je het verschil in je gevoelens duidelijk ziet. Bekijk onderstaande voorbeelden en probeer dan een eigen grafiekje te maken.

Het is duidelijk zichtbaar dat deze persoon zich somber voelt vlak voordat hij aan zijn collectie gaat werken. Tijdens het verzamelen wordt zijn stemming beter. Maar na het verzamelen wordt zijn stemming weer slechter. Misschien komt dit door het schuldgevoel, maar het kan ook veroorzaakt worden doordat hij op dat moment simpelweg niet meer aan het verzamelen is.

De rode lijn geeft weer hoe iemand zich meestal voelt op een dag dat hij niet verzamelt. Deze grafiek suggereert dus dat deze persoon aan zijn verzameling werkt wanneer hij zich somber voelt en aan het verzamelen slaat om zichzelf weer beter te voelen. Op de dagen dat hij zich wel goed voelt, verzamelt hij blijkbaar niet.

Maar waarom voelen mensen zich down? Module 10 ‘herkennen en omgaan met gevoelens’ kan helpen dit te onderzoeken.


Oefening 3b

Beantwoord nu de volgende vragen.

 1. Hoe belangrijk is het voor mij om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te verzamelen? Waarom?
 2. Waarom bewaar ik bepaald materiaal? En waarom neem ik ander materiaal niet in mijn verzameling op?
 3. Hoeveel uren heb ik besteed aan het aanvullen van mijn verzameling? Is dat teveel?
 4. Welke verlangens vervul ik door dit seksueel misbruikbeelden van minderjarigen in mijn verzameling te hebben. Stip de onderstaande opties aan die voor jou gelden:
  • Door het verzamelen voel ik me creatief. Het geeft me een gevoel van voldoening en helpt me om me goed over mezelf te voelen (creativiteit).
  • Door het verzamelen doe ik het beter op mijn werk omdat ik het gevoel heb deze bezigheid te hebben geperfectioneerd (uitblinken op werk).
  • Ik heb het gevoel dat het verzamelen de moeite waard is. Het is leuk, opwindend en soms uitdagend (uitblinken in het spel).
  • Door het verzamelen lijkt mijn leven een doel te hebben (spiritualiteit).
  • Door het verzamelen word ik kalm en voel ik me op mijn gemak. Het helpt me om moeilijke gevoelens niet te hoeven ervaren (innerlijke vrede).
  • Door het verzamelen zorg ik voor mezelf, zowel in fysieke als emotionele zin (leven).
  • Het verzamelen heeft een positief effect op mijn romantische relaties en de relaties binnen mijn gezin, zowel op seksueel als emotioneel gebied (relaties).
  • Door het verzamelen krijg ik controle over mijn leven. Het geeft me het gevoel dat ik beslissingen kan nemen en zeggenschap heb over wat ik doe (controle).
  • Door het verzamelen verkrijg ik kennis. Het geeft me het gevoel intelligent te zijn (kennis).
  • Door het verzamelen krijg ik het gevoel bij iets te horen, bij een club of groep (gemeenschap).
  • Door het verzamelen voel ik me goed. Ik heb plezier in het verzamelen (plezier).

Nu heb je ontdekt welke behoeften het verzamelen voor jou vervult. Nu kan je beslissen wat je kunt doen om deze behoeften op een gezondere, veiligere en niet-strafbare manier te vervullen. Precies daarmee zullen we je helpen in het deel hoe een goed leven op te bouwen, dus zorg ervoor deze behoeften te noteren, zodat je ze je verderop kunt gebruiken.

Rechtvaardigingen

Veel mensen beseffen wel dat hun verzamelen verkeerd was, maar gingen er toch mee door. Wat zijn je rechtvaardigingen hiervoor? Denk daar even over na, of schrijf ze op, voordat je aan oefening 4 begint.

Tip: Wees eerlijk tegen jezelf. Je zult nooit in staat zijn te begrijpen waarom je verzamelt als je niet je ware rechtvaardigingen onder ogen ziet.


Oefening 4: Daag jezelf uit

Gebruik de eerste kolom in de onderstaande tabel om je rechtvaardigingen te noteren. Verplaats jezelf vervolgens in de rol van iemand die zulke beelden niet verzamelt en bedenk of die persoon je redenen voor het verzamelen wel of niet accepteert. Noteer in de tweede kolom het antwoord dat je denkt dat die persoon zou geven.

Bekijk deze tabel opnieuw de volgende keer als je de neiging hebt om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te verzamelen. Gebruik dan de antwoorden om je gedrag te bevragen. Dit kan al op korte termijn een nuttig en effectief middel vormen.


Module reflectie icoon

Reflectie

Wat heb je over jezelf geleerd? Wat ga je daarmee doen?

 1. BEDENK   Welke behoeften vervult het verzamelen voor mij?
 2. VRAAG     Hoe kan ik deze behoeften offline vervullen?
 3. NOTEER   Welke doelen zal ik voor mezelf stellen om deze behoeften offline te vervullen?
 4. HANDEL   Welke concrete stappen zal ik zetten om deze doelen te bereiken?

Wanneer je hebt ontdekt dat het verzamelen bepaalde algemene behoeften van jou vervult, dan kan je ervoor kiezen het verzamelen van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te vervangen door iets dat gezonder en bovendien niet-strafbaar is. Denk eraan een lijst van deze verlangens en behoeften bij te houden voor in module 17 ‘het opbouwen van een goed leven’.


Als je bij het doorlopen van deze module vragen of bezorgdheden hebt, mag je steeds contact opnemen met Stop it Now!. Wij kunnen je helpen met het doorlopen van de zelfhulpmodule en/of kunnen naar jou luisteren als je hier behoefte aan hebt.

Stop it Now! is anoniem, vertrouwelijk en gratis.